Redaktionen tipsar

Nu ska fler Volvobilar varna varann

"Att dela säkerhetsdata mellan bilar kan förhindra olyckor"

Bilar som kan kommunicera med varandra och varna för trafikfaror.
Nu gör Volvo sin uppkopplade säkerhetsteknik tillgänglig i hela Europa.
– Ju fler fordon vi har som delar säkerhetsdata i realtid, desto säkrare blir våra vägar, säger Malin Ekholm, chef för Volvos säkerhet.

Tekniken är egentligen inte ny: Hazard Light Alert and Slippery Road Alert introducerades första gången 2016 i Volvos bilar ur 90-serien i Sverige och Norge.
Men nyheten är att från och med nästa vecka så blir funktionen tillgänglig för Volvoförare över Europa.
Tekniken gör att Volvo-bilar nu kan kommunicera med varandra och varna förare i närheten om halka på vägen och andra trafikfaror via ett molnbaserat nätverk.

– Att dela säkerhetsdata mellan bilar kan bidra till att förhindra olyckor. Volvo-ägare bidrar direkt till att göra vägarna säkrare för andra förare som aktiverar funktionen, samtidigt som de kan ta del av tidiga varningar om potentiellt farliga förhållanden som väntar längre fram på vägen,säger Malin Ekholm, chef för Volvo Cars Safety Centre.

Säkerhetsforskning från Volvo visar att en anpassning av hastigheterna till den faktiska trafiksituationen kan minska risken för olyckor dramatiskt.
Genom att uppmärksamma andra förare i god tid om faror som finns längre fram på vägen och ge dem tid att anpassa sin körning till dem kan de uppkopplade säkerhetsteknikerna stödja ett bättre förarbeteende och öka trafiksäkerheten.

Nu vill Volvo att övriga biltillverkare ansluter sig till företaget genom att dela anonymiserade data om trafiksäkerhet.
Att dela sådana data i realtid kan öka den totala trafiksäkerheten avsevärt och får en ännu större inverkan ju fler bilar som är anslutna, menar Volvo-
Sedan förra året har Volvo Cars och Volvo Trucks delat data för att varna förare om faror i deras närhet i Sverige och Norge.

– Ju fler fordon vi har som delar säkerhetsdata i realtid, desto säkrare blir våra vägar. Vi hoppas kunna etablera fler samarbeten med partners som delar vårt engagemang för säkerhet, säger Malin Ekholm.

Vid introduktionen var Volvo Cars system de första i sitt slag i bilindustrin. Så snart varningsblinkersen aktiveras på en Volvo som är utrustad med systemet, skickar Hazard Light Alert en varning till alla Volvo-bilar i närheten som är anslutna till molntjänsten för undvika potentiella olyckor.

Samtidigt ger Slippery Road Alert, varningssystemet för hala vägbanor, föraren bättre kunskap om både de aktuella vägförhållandena och förhållandena längre fram genom att anonymt samla in information om underlaget från bilar längre fram på vägen och förvarna förare som närmar sig ett halt vägavsnitt.

Volvo har gjort flera initiativ kring säkerheten de senaste veckorna:
Nästa år kommer en hastighetsbegränsning på 180 km/h att införas på alla Volvo-bilar.
Och Volvo kommer även att installera kameror i bilarna tillsammans med andra sensorer som övervakar föraren och gör att bilens system kan ingripa om en alkohol-/drogpåverkad eller distraherad förare riskerar att krocka.

Den nya funktionen är standard på alla nya bilar från modellår 20 och kan eftermonteras på utvalda tidigare modeller.

 

Andra artiklar om Volvo och säkerhet:

Volvos kamera som övervakar dig

Volvo stryper farten i alla sina bilar

Collin: Ekonomiskt självmord av Volvo

 

Redaktören
redaktoren@bytbil.com
Scrolla till toppen av sidan
Till Bytbil.com