Bytbil är en del av Schibsted Marketplaces. Schibsted News Media AB och Schibsted ASA är ansvarig för dina data på denna sidan. Läs mer här

Redaktionen tipsar

Utsläppen minskar trots en ökad trafik

Har gått från sämst i Europa till tredje bäst

Trafikverkets preliminära siffror visar att utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken minskade med fem procent under 2022.

Tre huvudanledningar pekas ut för minskningen, som skett trots en ökad trafik.

– Det är positivt att så stor del av den energi som används inom vägtrafiken är fossilfri och förnybar, säger Sven Hunhammar, miljödirektör på Trafikverket.

Under fjolåret ökade trafiken för personbilar och lätta lastbilar med 3,5 procent i Sverige. Samtidigt minskade tunga fordon med 0,9 procent.

Detta betyder att trafikvolymen mer eller mindre är tillbaka på samma nivå som innan pandemin.

Trots detta minskade alltså utsläppen från växthusgaser med fem procent jämfört med 2021. Det visar åtminstone preliminära siffror som Trafikverket nu har gått ut med. En slutgiltig redovisning ska sedan ske i slutet av 2023 via Naturvårdsverket.

”Därför kunde utsläppen minska”

Enligt Trafikverket finns det tre anledningar till att utsläppen minskat:

Energieffektivisering, en ökad andel biodrivmedel och elektrifieringen.

Enligt de preliminära siffrorna ökade andelen fossilfri och förnybar energi inom den svenska vägtrafiken från 26 till 29 procent i fjol, vilket är rekord.

– Det beror framförallt på höjd reduktionsplikt med en ökad andel HVO i diesel och en ökad andel förnybart i bensin. Därför kunde utsläppen minska trots att trafiken ökade under året, säger Sven Hunhammar.

Från sämst till tredje bäst

I ett pressmeddelande från Trafikverket står det att Sverige tidigare hade högst koldioxidutsläpp per kilometer för nya personbilar i Europa. Men det har nu svängt om; och numera är det bara Norge och Island som har lägre utsläpp än Sverige.

Tittar man till nyregistrerade bilar är skillnaden också tydlig. Andelen elbilar bland nyregistrerade fordon i Sverige har ökat från 18 till 32 procent.

 

Utsläppsförändring 2021-2022

  • Trafikökning: +350 000 ton
  • Energieffektivare fordonsflotta: -320 000 ton
  • Biodrivmedel och el: -750 000 ton
  • Total förändring utsläpp: -720 000 ton

Källa: Trafikverket

Redaktören
redaktoren@bytbil.com

Relaterade artiklar

Scrolla till toppen av sidan
Till Bytbil.com