Bytbil är en del av Schibsted. Schibsted ansvarar för hanteringen av din data på den här webbplatsen. Läs mer

Redaktionen tipsar

Trafikverket: Högre skatt i Bonus-Malus ett måste för klimatet

Ny rapport: Bilarnas utsläpp minskar - men inte tillräckligt fort

Utsläppen från bilar, bussar och lastbilar minskade med två procent förra året.
Bränslesnålare bilar och mer biodrivmedel i dieseln ligger bakom – nu vill Trafikverket att skatter och bidrag ska höjas i Bonus-Malus för att vi ska nå klimatmålet.
– För att nå målet om minst 70 procents minskning av utsläppen till senast 2030 kommer det krävas nya och utvecklade styrmedel, skriver Trafikverket.

Trots att trafiken var i stort sett oförändrad minskade utsläppen från vägtrafiken med två procent. Det beror på ökad användning av biodrivmedel och mer energieffektiva bilar, enligt Trafikverkets nya siffror.

— Det är glädjande att bilarna blev effektivare och att andelen biodrivmedel ökade, men kanske framför allt att vägtrafiken inte ökade under förra året. Då blir det lättare att öka tempot och nå målen. För att nå transportsektorns klimatmål till 2030 krävs en minskning av växthusgaserna med cirka åtta procent per år, säger Sven Hunhammar, miljödirektör på Trafikverket.

Sven Hunhammar utsågs nyligen till utredare över hur Sverige ska förbjuda försäljning av nya bensin- och dieselbilar senast från 2030. Han fick även  i uppdrag av infrastrukturminister Per Bolund att ta fram en plan för hur fossila drivmedel helt fasas ut, enligt en överenskommelse mellan regeringen samt centern och liberalerna.

Koldioxidutsläppen från nya personbilar minskade under 2019 till 120 g/km från 123 g/km under 20181. Minskningen av koldioxidutsläppen beror helt och hållet på ökad andel laddbara bonus-bilar. Utsläppen  för övriga fordon har till och med ökat under senare år, även efter införandet av bonus-malus systemet i juli 2018.

– Införandet av bonus-malussystemet har därför så här långt framförallt gett en effekt på nyregistrering av bonus-bilar. Däremot verkar inte malusen, den förhöjda fordonsskatten för bilar med höga koldioxidutsläpp, ännu ha haft någon märkbar effekt, uppger Trafikverket.

För att nå klimatmålet behöver utsläppen enligt Trafikverkets analyser komma ner till 95 g/km till 2021 vilket innebär att utsläppen behöver minska med 25 g/km på två år. Därefter behöver utsläppen minska med minst 25 procent till 2025 och 50 procent till 2030 jämfört med 2021. En kommande skärpning av bonus-malus kan innebära högre skatt på bensin- och dieselbilar och mer bidrag till till elektrifierade fordon.

Klimatmålet säger att utsläppen ska minska med minst 70 procent mellan åren 2010 – 2030. För att nå klimatmålet måste utsläppen minska betydligt snabbare än med två procent per år som är den nuvarande takten. Transportsektorn står för en tredjedel av de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige.

– Ser man framåt bedöms de styrmedel som har införts fram till idag räcka till att minska utsläppen med ca 40 procent till 2030 jämfört med 2010. Räknat från 2019 innebär det ytterligare 21 procents minskning fram till 2030, d.v.s. ungefär lika mycket som det minskat hittills, skriver Trafikverket i sin rapport.

För att nå målet om minst 70 procents minskning av utsläppen till senast 2030 kommer det krävas nya och utvecklade styrmedel mot elbilar

Enligt Trafikverket saknas många styrmedel för ett transporteffektivt samhälle och nya åtgärder kommer behövas fram till 2030 och även efter det.

Maths Nilsson
maths.nilsson@schibsted.com

Relaterade artiklar

Scrolla till toppen av sidan
Till Bytbil.com