Bytbil är en del av Schibsted. Schibsted ansvarar för hanteringen av din data på den här webbplatsen. Läs mer

Redaktionen tipsar

Okända EU-regeln: Fartspärr kommer i alla nya bilar

Måste finnas i alla nya bilar från 1 juli 2022

Här är de nya okända EU-reglerna som kan bromsa ner bilen om du kör för fort.
Från och med 1 juli 2022 kommer alla nya bilar som säljs inom Sverige och EU vara utrustade med bland annat hastighetsövervakning.
Systemet övervakar automatiskt din bil och jämför med gällande hastighetsgräns.

I går berättade BytBil om att Volvos hastighetsspärr på 180 km/h nu är införd i alla nytillverkade Volvo-bilar. Endast polisen och annan blåljuspersonal kan specialbeställa snabbare Volvobilar. Men om drygt två år ska alla nya bilar vara utrustade med intelligent hastighetsövervakning som gör det svårare att köra för fort.

EU vill med de nya reglerna från 1 juli 2022 försöka förebygga de 25 000 dödsfall och 140 000 svåra personskador som sker varje år i trafikolyckor. Därför kommer alla nya bilar som säljs från 2022 att vara utrustade med flera obligatoriska styrsystem. Det handlar bland annat om den intelligenta hastighetsövervakningen ISA och trötthetsvarnare.

Enligt EU:s utredningar kan ”Intelligent Speed Assistence” (ISA) bidra till att förhindra tusentals dödsfall varje år. Systemet övervakar automatiskt fordonet och jämför hastighets- och navigationsdata från bilen med de hastighetsgränser som gäller för vägen du kör på.  Systemet känner också igen trafikskyltar.

Om du kör för fort under en längre tid varnas du med både ljud och varningslampor i bilen, eller vibrationer i gaspedalen. Om du fortsätter att köra för fort kommer din bil att bromsas ner till den tillåtna hastigheten med hjälp av motorstyrningen. EU har ännu inte klargjort exakt vad som menas under ”en längre tid”. Det ska också finnas en möjlighet att slå av systemet, till exempel vid vägarbeten. Och det ska gå att trampa gasen och köra fort under en kort period, till exempel vid en omkörning av ett långsamt fordon.

– Det bör vara möjligt att stänga av det intelligenta hastighetsstödet, till exempel när en förare råkar ut för falska varningar eller felaktig återkoppling till följd av dåligt väder, tillfälliga motstridiga vägmarkeringar vid vägarbeten eller vilseledande, bristfälliga eller obefintliga vägmärken. En sådan avstängningsfunktion bör stå under förarens kontroll. Det intelligenta hastighetsstödet bör kunna stängas av så länge som det krävs och bör lätt kunna slås på igen. När systemet är avstängt kan information om hastighetsbegränsningen ges. Systemet bör alltid vara aktivt när tändningen är påslagen, och föraren bör alltid informeras om huruvida systemet är påslaget eller avstängt, skriver EU-parlamentet  i sin förordning.

Enligt de nya reglerna blir det också obligatoriskt med förberedelse för alkolås i alla nya bilar från 2022. Bilarna ska också ha trötthets- och distraktionsvarnare samt avancerade nödbromssystem som standard.

Här är systemen som EU kan kräva i alla bilar från 2022
Intelligent hastighetsbegränsare
Förberedelse för alkolås
Trötthetsvarnare
Distraktionsvarnare
Backvarnare
Svart låda som spelar in olyckor
Avancerade nödbromssystem
Nödsystem för kvarstannande i körfält

Så säger nya EU-reglerna om hastighetsövervakningen i bilen

Intelligent hastighetsstöd ska ha följande minimikrav:

a) Det ska vara möjligt för föraren att genom gasreglaget, eller genom specifik, lämplig och effektiv återkoppling informeras om att den tillämpliga hastighetsbegränsningen överskrids.

b) Det ska vara möjligt att stänga av systemet; information om hastighetsbegränsningen får fortsätta att ges och systemet för intelligent hastighetsstöd ska vara i normal drift varje gång fordonets huvudströmbrytare aktiveras.

c) Den specifika och lämpliga återkopplingen ska basera sig på uppgifter om hastighetsbegränsning som erhållits genom observation av vägmärken och signaler, på grundval av uppgifter från infrastruktursignaler eller elektroniska kartor, eller bådadera, som görs tillgängliga i fordonet.

d) Det får inte påverka förarens möjligheter att överskrida den av systemet givna fordonshastigheten.

e) Dess prestandamål ska fastställas för att undvika fel eller minimera felfrekvensen vid verklig körning.

Källa: 2018/0145 (COD) PE-CONS 82/19

Redaktören
redaktoren@bytbil.com

Relaterade artiklar

Scrolla till toppen av sidan
Till Bytbil.com