Bytbil är en del av Schibsted. Schibsted ansvarar för hanteringen av din data på den här webbplatsen. Läs mer

Redaktionen tipsar

Här sänks farten till 80 km/h - hela listan

1000 nya fartkameror sätts upp - sänkt hastighet på svenska vägar

Snart påbörjas sänkningen av hastighetsgränserna på 100-tals mil väg i Sverige från 90 och 100 km/h ner till 80 km/h.
1000 nya fartkameror ska samtidigt sättas upp för att övervaka att bilisterna lättar på gasen. Den stora fartsänkningen möts nu av hård kritik.
– I kombination med hastighetskameror är det fartsänkning som minskar dödsrisken mest, säger Maria Krafft, måldirektör på Trafikverket till BytBil/Blocket.

Trafikverket har nu börjat med en stor informationskampanj för att förklara varför man sänker hastigheten från 90 och 100 till 80 km/h på hundratals mil av vägar i hela Sverige. Samtidigt kommer beskedet att 1000 nya fartkameror ska sättas upp för att övervaka de sänkta fartgränserna. Svenska bilister som vant sig vid att 90 km/h är en vanlig fartgräns gör bäst i att tänka om. Framöver är det 80 som gäller. På vissa vägsträckor med så kallade mitträcken höjs hastighetsgränsen till 100 km/h.

Den nya satsningen på att sänka fartgränserna i Sverige gäller vägar som saknar mitträcke och där det kör fler än 4000 fordon per dygn. Trafikverket har nu presenterat sitt underlag för alla vägsträckor som ska få lägre fartgränser. Det definitiva beslutet tas i oktober i år.

Samtidigt kommer beskedet att 1000 nya fartkameror ska sättas upp för att komplettera de 1600 som redan finns i dag. Enligt Trafikverket ska fartkamerorna placeras ut där de behövs som mest, och det är i huvudsak på vägar med mötande trafik som ska få sänkta fartgränser.

– Vår strategi är att göra vägarna säkrare, och så länge hastigheten är en större riskfator är vägens underhåll, så är vi tvungna att gå den här vägen för att sänka riskerna., det bygger på fakta och analyser och vi jobbar efter direktiv från regeringen. Det finns ingen analys som säger att det sänker dödsrisken om man i stället satsar alla resurser på vägunderhåll. Det som krävs är att man sänker hastigheten till 80 km/h för att man inte ska omkomma vid en frontalkrock. i kombination med hastighetskameror ger detta mest nytta för pengarna. Fram till 2025 rör det sig om drygt 400 mil väg, säger Trafikverkets måldirektör Maria Krafft.

Förslaget får nu skarp kritik från flera håll. Både M Sverige (tidigare Motormännen) och Sveriges MotorCyklister går till hård attack i en gemensam debattartikel.

– Förslaget kommer att öka tiderna för transporter, pendling och resor, framförallt i landsbygden där många långa sträckor på lågtrafikerade vägar får sänkt hastighet. Men, Trafikverket lyssnade inte på kritiken utan fortsätter på den inslagna linjen. Ingen har gått in och tittat på vilka olyckor som faktiskt har skett på de föreslagna sträckorna, skriver de.

Enligt SMC som studerat olyckorna på vägsträckorna där hastigheten ska sänkas kommer det inte att minska olyckorna då de sker i korsningar, kurvor och cirkulationsplatser. Olyckorna handlar om misstag hos MC- eller annan fordonsförare, om bristande underhåll och om vilt. Det handlar om olyckor i korsningar där trafikanterna inte har sett varandra, på grund av halka och avkörningar i kurvor.

M Sverige och SMC vill i stället för sänkta fartgränser se en satsning på bättre vägunderhåll.
– Vägunderhållet är eftersatt i stora delar av landet och leder till skador på både person och fordon – oavsett vilken hastighet trafikanterna färdas i – och det är vi trafikanter som betalar skadorna genom ökande försäkringspremier. Att ensidigt sänka hastigheter och installera hastighetskameror utan att ha någon förankring hos trafikanterna och utan att åtgärda problem i vägmiljön kommer inte att leda till färre olyckor, däremot till fler hastighetsöverträdelser och en fortsatt ökning av skador på fordon och person på grund av bristande vägunderhåll

Ett av de län som påverkas mest är Västerbotten. Där är Åsa Ågren Wikström  vice gruppledare för Moderaterna i Region Västerbotten kritisk mot förändringen. Hon vill i stället ha bättre vägar och satsning på mer underhåll.
– Det här förslaget måste kastas i papperskorgen. Nu måste vi gemensamt – länets kommuner, Region Västerbotten och övriga remissinstanser – sätta press på Trafikverket och agera för att förslaget inte blir verklighet. I stället för sänkta hastigheter och fler fartkameror borde Trafikverket se till att en gång för alla satsa rejält på att underhålla, bygga ut och modernisera länets vägnät, bland annat med mitträcken. Avstånden är långa i Västerbotten. Sänkt hastighet på de stora vägarna drabbar tillgängligheten i länet, skriver hon i en debattartikel i Norra Västerbotten.

Maria Ågren på Trafikverket har tagit del av en del av debatten och protesterna mot de sänkta hastighetsgränserna, men menar att det är dags för bilförarna att tänka om – tidsförlusten på att köra 80 km/h är i verkligheten väldigt liten.

– Ingen står över naturens lagar, de fysikaliska lagarna måste prioriteras. Vi prioriterar utifrån ett underlag vi fått från regeringen. Det är mest känslomässigt, tidsförlusten i realiteten är liten. Om olyckan inträffar ska du inte omkomma, det är vårt uppdrag. Där vi bygger om är trafikflödet som störst. Ser man nationellt så ser man att det är lika många vägsträckor som har mitträcken där gränserna höjs. Vår grundhypotes är inte att vi kohandlar om hastighetsgränser, och att ett visst antal liv får vi ta och så höjer vi hastigheten. Vårt uppdrag är att man ska kunna transportera sig utan att omkomma.

LÄN FÖR LÄN – SÅ ÅNDRAS FARTGRÄNSERNA 

Region Nord
Norrbottens län

Väg E4 150 meter sydväst om väg 711 Kvarnberget – 3 400 meter öster om väg 724 Saivis vid Harrioja. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim. Väg E4 200 meter väster om väg 736 västra anslutningen Salmis – riksgränsen. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim. Väg E10 150 meter öster om väg 875 Kauppinen – väg 873 Tuollavaara. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim. Väg E45 Väg E45, 830 cirkulationsplats Malmbergsvägen, Parkgatan – 200 meter nordost om väg 860 Nuolajärvi. Sänkning 100 km/tim blir 80 km/tim. Väg 94 Väg E4 Antnäs – väg 582 Alvik. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim. Väg 373 200 meter väst om väg 550 Svensbyn – 200 meter väster om väg 930 Vitsand. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim. Väg 373 200 meter öster om väg 930 Vitsand – väg E4 trafikplats Bergsviken. Höjning 90 km/tim blir 100 km/tim. Väg 506 Väg E4 Pitsund – väg 507, 931 Strömnäs. Sänkning 90 km/ tim blir 80 km/tim. Väg 830 E45 trafikplats Gällivare – väg 831 Malmberget. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.

Västerbottens län

Väg E4 1 500 meter söder om väg 652 Djäkneboda – väg 664, 663.01 Bygdeå. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim. Väg E4 Väg 651, 667 Sikeå – 200 meter norr om Norra Kustvägen Bureå. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim. Väg E12 Väg 531 Holmsund – väg E4 Umeå Alvik. Sänkning 90 km/ tim blir 80 km/tim. Väg E45 200 meter söder om väg 942 Strömstrand – väg 1067 Lövliden. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim. Väg 95 Väg 860 Skellefteå – väg 370 Boliden. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim. Väg 363 Väg E4 trafikplats Umeå Norra – 190 meter norr om väg 637 Tavelsjö. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim. Väg 364 1 700 meter söder om väg 811 Västra Hjoggböle – väg E4 Tjärn. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim. Väg 531 1 600 meter söder om väg 643 Holmsjön – cirkulationsplats Tegelbruksvägen Umeå. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.

Region Mitt
Dalarnas län
Väg E16 Väg 511 Malung – väg 26, 537 Vansbro. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim. Väg E16 Väg 26, 537 Vansbro – väg 537 Hulån. Höjning 90 km/tim blir 100 km/tim. Väg E16Väg 537 Hulån – Islingbyvägen trafikplats Islingby. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim. Väg 68 Horndal – Gävleborgs länsgräns. Sänkning 80/90 km/tim blir 80 km/tim. Väg 537 Väg 26, E16 Vansbro – väg E16 Hulån. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.

Gävleborgs län
Väg 68 Dalarnas länsgräns – väg E16, trafikplats 187 Tegelbruket. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.

Västernorrlands län
Väg 86 Väg 320, 631 Kovland – 3 050 meter nordväst om väg 330 Kävsta. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim Väg 87 Väg 331 Viksmon – 200 meter öster om väg 952 Långsele. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.

Region Öst
Södermanlands län
Väg 52 Väg 52/555 Glysas grav – 1 250 meter sydost om väg 642 Valla. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim. Väg 52 Väg 221 Bettna – väg 53 Nyköping. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim. Väg 53 Väg 808 Harg Nyköping – 500 meter söder om södra korsningen med väg 636 Råby-Rönö. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim Väg 53 100 meter norr om Hyltingevägen Malmköping – väg 732, 920 Stenkvista. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim. Väg 214 1 700 meter öster om väg 52 Läppe – väg 56 Äs. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim. Väg 221 Väg 52 Bettna – väg 655 Bjuddby. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim. Väg 221 2 000 meter söder om väg 653 – väg 55 Lida. Sänkning 70/90 km/tim blir 80 km/tim.

Uppsala län
Väg 72 Väg 254 Härvsta – väg 55 Kvarnbo. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim. Väg 76 180 meter väster om väg 290 Forsmark – Gävleborgs länsgräns. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim. Väg 77 Väg E4 trafikplats Brunnby, Knivsta – 980 meter öster om väg 1055 Stenby. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim. Väg 291 Väg 757 Mehedeby – väg 76 Älvkarleby. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim. Väg 600 Väg 714 Läby – 200 m söder om väg 757 Mehedeby. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.

Västmanlands län
Väg 66 1 250 meter söder om väg 68, 69 Fagersta – Dalarnas länsgräns. Sänkning 80/90 km/tim blir 80 km/tim. Väg 68 Örebro länsgräns – 700 meter söder omväg 601 Riddarhyttan. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim. Väg 68 1 000 meter sydväst om väg 602 Bäckegruvan – väg 66/250 Oti. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.

Örebro län
Väg 63 Värmlands länsgräns – 200 meter väster om väg 785 Saxhyttan. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim. Väg 68 Väg 860 Lindesberg – Västmanlands län. Sänkning 90 km/ tim blir 80 km/tim. Väg 207 Väg 51 Klämman – Sörbyängsvägen, Örebro. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.

Östergötlands län
Väg 23 Kalmar län – 240 meter söder om väg 134 Kisa. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim Väg 34 Väg 1050, 1123 Stora Sjögestad – väg 1089 Ervasteby. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim. Väg 34 Väg 1089 Ervasteby – Linjegatan, Metallvägen i Motala. Höjning 90 km/tim blir 100 km/tim. Väg 55 260 meter norr om bro under väg 1171, trafikplats Kvillinge – Södermanlands länsgräns. Höjning 90 km/tim blir 100 km/tim. Väg 918 130 meter nordost om väg 506 Järnstad – väg 515/944 Väderstad. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim. Väg 919 408 meter söder om väg 917 Ödeshög – 750 meter norr om väg 926 Alvastra. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.

Region Stockholm
Stockholms län Väg
E18 400 meter väster om väg 276 i trafikplats Frötuna – väg 1032 Aspnäs. Höjning 80 km/tim blir 100 km/tim. Väg 73 Väg 229 trafikplats Gubbängen – 200 meter söder om väg 271 trafikplats Trångsund. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim. Väg 73 200 meter söder om väg 271 trafikplats Trångsund – trafikplats Jordbro. Sänkning 110 km/tim blir 100 km/tim. Väg 73 Planskildheten i trafikplats Lidatorp – 1 000 meter söder om väg 545 i trafikplats Älgviken. Sänkning 110 km/tim blir 100 km/tim. Väg 222 Trafikplats Lugnet – trafikplats Orminge. Sänkning 90 km/ tim blir 80 km/tim. Väg 222 Trafikplats Orminge – 800 meter öster om planskildhet med väg 622 i trafikplats Insjön. Höjning 90 km/tim blir 100 km/tim. Väg 222 800 meter öster om planskildhet med väg 622 i trafikplats Insjön – 1 050 meter väster om planskildheten i trafikplats Hålludden. Sänkning 100 km/tim blir 80 km/tim. Väg 267 Väg 841 cirkulationsplats Skarprättarvägen – 150 meter öster om väg E4 i trafikplats Rotebro. Höjning 70 km/tim blir 80 km/tim.

Region Väst
Hallands län
Väg 150 500 meter öster om cirkulationsplats väg E6, E20 i trafikplats Falkenberg södra – väg 680 Torup. Sänkning 80/90 km/tim blir 80 km/tim. Väg 601 Väg 610 Kaggagård – 200 meter öster om väg 667 Heberg. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim. Väg 767 500 meter öster om väg 662 Skrea – 100 meter väster om väg 751 Morup. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.

Västra Götalands län
Väg 44 150 meter väster om väg 2044 Håsten – väg 2050 cirkulationsplats Smärgels kurva. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim. Väg 44 Väg 2050 cirkulationsplats Smärgels kurva – väg 47 cirkulationsplats Baggården. Höjning 90 km/tim blir 100 km/tim. Väg 44 Väg 47 cirkulationsplats Baggården – väg 44.04 cirkulationsplats Skararondellen. Höjning och sänkning 70 resp 90 km/tim blir 80 km/tim. Väg 44 Väg 44.04 cirkulationsplats Skararondellen – väg 2706 cirkulationsplats Källby. Höjning 80 km/tim blir 100 km/tim. Väg 44 Väg 2706 cirkulationsplats Källby – väg E20 trafikplats Kinnekulle. Höjning och sänkning 70 resp 90 km/tim blir 80 km/tim. Väg 47 Väg 46, Hollendergatan, cirkulationsplats Falköping C – väg 186 Grästorp. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim. Väg 49 Väg 184 Passagården Skara – väg E20 trafikplats Vilan Skara. Höjning 70 km/tim blir 80 km/tim. Väg 49 Väg 2687, 2751 Varnhem – Hallenbergsrondellen Skövde. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim. Väg 49 600 meter öster väg 2906, 3007 Piggatorp – 1 900 meter väster väg 201 Hästekulla. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim. Väg 49 1 500 meter öster väg 3008 Stora Kråkhult – 300 meter öster väg 3008 Björkhult. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim. Väg 160 370 meter söder om väg 1158 Säckebäck – 230 meter söder om väg 764 Högeliden. Höjning och sänkning 70 resp 90 km/tim blir 80 km/tim. Väg 162 Landsvägsgatans norra anslutning Lysekil – väg 839 Lyse. Höjning 70/80 km/tim blir 80 km/tim. Väg 162 370 meter söder om väg 825 Heden – 600 meter sydväst om väg 165 Gläborgsmotet. Höjning och sänkning 70 resp 90 km/ tim blir 80 km/tim. Väg 172 450 meter norr om väg 694 – väg 166 Bäckefors. Sänkning 80/90 km/tim blir 80 km/tim. Väg 178 Väg 160 Varekil – väg 746, 770 Glimsås. Sänkning 90 km/ tim blir 80 km/tim. Väg 180 100 meter norr om väg 1753 Lygnared – väg E20 Alingsås. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim. Väg 184 Väg 46 Sikagården – väg 49 Passagården. Sänkning 90 km/ tim blir 80 km/tim. Väg 190 Sjövik – väg 42 Sollebrunn. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim. Väg 1890 Väg 180 cirkulationsplats Alingsås – väg 42 Kolbäck. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.

Region Syd
Blekinge län
Väg E22 Väg 736, 745 cirkulationsplats Lösen – väg 753 Jämjö. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.

Jönköpings län
Väg 26 Väg 26, 47 trafikplats Hedenstorp – väg 185, 1789 cirkulationsplats Mullsjö. Höjning 80/90/100 km/tim blir 100 km/tim. Väg 195 Väg 1819 cirkulationsplats Sjogarp Habo – Västra Götalands länsgräns. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim. Kalmar län Väg 23 Kronobergs länsgräns – Östergötlands länsgräns. Sänkning 80/90 km/tim blir 80 km/tim.

Kronobergs län
Väg 23 Älmhult – Ljungsbro. Höjning 90 km/tim blir 100 km/tim. Väg 23 1 100 meter väster om väg 676 Huseby – väg 715 Stora Räppevägen Växjö. Sänkning 80/90 km/tim blir 80 km/tim. Väg 23 200 meter söder om väg 905 Drättinge – Kalmar länsgräns. Sänkning 80/90 km/tim blir 80 km/tim

Skåne län
Väg 11 250 meter öster om väg 13 cirkulationsplats Sjöbo Rödjor – 300 meter nordväst om väg 1026. Höjning 90 km/tim blir 100 km/tim Väg 11 300 meter nordväst om väg 1026 – väg 9 Järrestad. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim. Väg 24 160 meter öster om väg 1840 Örkelljunga – 200 meter nordväst om väg 1848 Bälinge. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.

Fotnot: Jämtland och Värmland har inga vägar på listan

Redaktören
redaktoren@bytbil.com

Relaterade artiklar

Scrolla till toppen av sidan
Till Bytbil.com