Bytbil är en del av Schibsted. Schibsted ansvarar för hanteringen av din data på den här webbplatsen. Läs mer

Redaktionen tipsar

Skärpt fartkontroll kan försämra trafiksäkerheten

Nitisk hastighetsövervakning leder till försämrad uppmärksamhet

Sänkta toleranser mot hastighetsöverträdelser kan motverka sitt syfte att förbättra trafiksäkerheten. Det hävdar forskare från Australien i en ny rapport.

God trafiksäkerhet handlar om många saker. Några av dem handlar om att använda säkerhetsbälte, hålla avstånden och inte överträda gällande hastighetsbegränsning. Men kanske borde lagens långa arm spänna musklerna alltför hårt när det gäller att straffbelägga hastighetsförbrytare.

Enligt forskare vid University of Western Australia riskerar en skärpt toleransnivå för bötesföreläggande vid hastighetsöverträdelser leda till försämrad uppmärksamhet på faror i trafiken. I en studie har man låtit 84 deltagare köra i simulator, samtidigt som de fått veta att toleransen som polisen ger innan de delar ut böter har varit en, sex eller elva kilometer per timme.

– Det gick lite för fort där va?

– Det gick lite för fort där va?

I experimentet var den rådande hastighetsbegränsningen 50 km/h och försökspersonerna mättes på hur snabbt de upptäckte röda ljusprickar i periferiseendet under körning. Resultaten kan tyckas vara förvånande.

Man såg nämligen att försökspersonerna hade betydligt svårare att upptäcka händelser i periferin om toleransgränsen var låg. Detta ska enligt forskningsgruppen bero på att förarnas kognitiva och visuella resurser förbrukades av den ökade uppmärksamheten på att hålla exakt hastighet.

Enligt en uppföljande enkät ansåg deltagarna också att körning under lägre hastighetstolerans var mer ansträngande. Det har fått forskarna att rekommendera myndigheterna att uppmärksamma resultaten och agera därefter.

Särskilt intressant blir detta i ljuset av att svenska polismyndigheter skärpte sina toleransgränser för ett par år sedan och rekommenderar nu att en toleransgräns om fem kilometer per timme, plus mätinstrumentets tekniska felmarginal, ska tillämpas för att avgöra huruvida böter ska förläggas vid hastighetsöverträdelser eller ej.

Foto: US Air Force, Archivo General de la Nación Argentina
redaktoren@bytbil.com

Daniel Östlund
daniel.ostlund@bytbil.com

Relaterade artiklar

Scrolla till toppen av sidan
Till Bytbil.com