Bytbil är en del av Schibsted. Schibsted ansvarar för hanteringen av din data på den här webbplatsen. Läs mer

Redaktionen tipsar

Köp elbil, få 60.000 kronor

Bilskattens bonus-malus har omarbetats.

Regeringen har funderat över framtidens bilskatt. Nu lämnar de ett omarbetat bonus-malus-förslag med mer bonus och mer malus.

I våras presenterade regeringen ett bonus-malus-förslag på hur man tänkte sig att belöna eller bestraffa bilar beroende på hur mycket koldioxid de släpper ut. Nu har regeringen funderat en runda till och plockat med Vänsterpartiet i förslaget.

Och nu har både bonus- och malusdelarna vuxit i storlek. Den som köper en ny, utsläppsfri bil får en bonus på 60.000 kronor, samtidigt som skatten blir högre för bilar som släpper ut mer än 95 gram koldioxid per kilometer.

Bentley Motors

Bummer!

Bonus malus-systemet berör endast nya personbilar, husbilar, lätta bussar och lätta lastbilar. Den befintliga fordonsflottan påverkas alltså inte av förslaget och får en oförändrad fordonsskatt när bonus malus-systemet införs. Att befintliga fordon inte föreslås få någon skattehöjning är en skillnad jämfört med det gamla förslaget, men fortfarande gäller att reglerna ska träda i kraft den 1 juli 2018. Så här formulerar regeringen själva sitt förslag:

  • För bensin- och dieseldrivna fordon tas en förhöjd fordonsskatt (malus) ut under de tre första åren från det att fordonet blir skattepliktigt för första gången. Koldioxidbeloppet är då summan av 82 kronor per gram koldioxid som fordonet släpper ut per kilometer utöver 95 gram och upp till och med 140 gram, och 107 kronor per gram koldioxid som fordonet släpper ut per kilometer utöver 140 gram. Från år 4 och därefter är koldioxidbeloppet 22 kronor per gram koldioxid utöver 111 gram.
  • Den femåriga befrielsen från fordonskatt för miljöbilar tas bort och supermiljöbilspremien ersätts av en bonus för bilar med mycket låga utsläpp. För bilar med noll-utsläpp är den högsta bonusen 60.000 kronor. Bonusen trappas av linjärt upp till en utsläppsnivå på 60 gram där bonusen uppgår till 10.000 kronor. Vidare är kravet att bonus får medges med ett belopp som högst motsvarar 25 procent av bilens nypris. Gasbilar erhåller en bonus på 10.000 kronor. I dag får dessa bilar inte ta del av supermiljöbilspremien.
  • Fordon som kan drivas med alternativa drivmedel, som E85 (etanol) och fordonsgas (blandning av biogas och naturgas) får ingen förhöjd fordonsskatt.
  • Bränslefaktorn för nya dieselfordon ersätts med ett bränsletillägg som görs oberoende av fordonsskattens storlek.
  • Miljötillägget för dieselfordon på 250 kronor behålls.
  • Givet den osäkerhet som finns kring effekterna av EU:s nya körcykel WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) anser regeringen att den gamla körcykeln NEDC (New European Driving Cycle) bör ligga till grund för fordonsbeskattningen inom bonus malus-systemet under en övergångsperiod. Den 1 januari 2020 sker en övergång till WLTP. Då finns möjlighet att justera nivåerna så att minst samma miljöstyrning upprätthålls.

Krångligt? I klartext betyder det att om du köper en elbil får du mycket pengar, om du köper en laddhybrid får du lite mindre pengar och om du köper en Mercedes-AMG G 65 efter den 1 juli 2018 blir bilskatten 31.189 kronor värre än vad den är i dag. En helt vanlig Volvo XC60 T5 blir inte lika dyr att driva, den kommer att kosta 6.579 kronor i extra straffskatt per år.

Förslaget bedöms öka nettoskatteintäkterna med 430 miljoner kronor 2018, 90 miljoner kronor 2019 och 580 miljoner kronor 2020.

Daniel Östlund
daniel.ostlund@bytbil.com

Relaterade artiklar

Scrolla till toppen av sidan
Till Bytbil.com