Bytbil är en del av Schibsted. Schibsted ansvarar för hanteringen av din data på den här webbplatsen. Läs mer

Redaktionen tipsar

Förslaget: Bensin och diesel stoppas i Sverige 2040

Utfasningen av fossila bränslen ska bidra till Sveriges nollutsläpp

I en debattartikel skriver utredaren Sven Hunhammar hur och när bensin och diesel ska fasas ut i Sverige, samt när en utfasning av nyförsäljning av personbilar med förbränningsmotorer kan träda i kraft. 

 I dag lämnas utredningen ”I en värld som ställer om – Sverige utan fossila drivmedel 2040” om ett framtida förbud av fossila bränslen in till regeringen. Utredningen skulle egentligen lämnats i februari, men blev försenad. I en debattartikel på DN debatt skriver utredaren Sven Hunhammar att utredningen föreslår att försäljningen av nya bensin- och dieselbilar bör fasas ut från år 2030. 

Dessutom föreslår utredningen att fossila drivmedel ska vara utfasade i Sverige senast 2040. Detta leder till att det ska bli lättare för Sverige att nå målet om nettnollutsläpp fem år senare, och ska göra vårt avlånga land till ett föregångsland. 

Utfasningen behöver i sin tur vara så hållbar och kostnadseffektiv som möjligt, men transportsektorn måste fortsätta tillgodose tillgänglighet och konkurrenskraft för både invånarna och näringslivet i hela landet. 

Strategin för utfasningen består av tre förändringar: Det ska genomföras en omfattande elektrifiering, trafiken ska minska och en övergång till långsiktigt hållbara förnybara drivmedel. Det är framför allt vägtransporterna som bör elektrifieras i så hög utsträckning som möjligt. Sven Hunhammar menar att på så sätt kan förnybara, flytande och gasformiga drivmedel frigöras till arbetsmaskiner, flyg, sjöfart och tunga vägtransporter som kan ha svårt att elektrifieras. 

Dock erkänner han att flytande och gasformiga drivmedel är en begränsad resurs globalt, speciellt när det gäller långsiktiga hållbara biodrivmedel. Dock kan den snabba elektrifieringen hjälpa så att användningen av förnybara drivmedel inte behöver bli mycket större än idag. 

Ett steg i den snabba elektrifieringen är att Sverige ska verka för ett nollutsläppskrav för nya personbilar inom EU till 2030, eller så snart som möjligt därefter och senast 2035. Det betyder i praktiken att nybilsförsäljningen av personbilar med förbränningsmotorer förbjuds. 

LÄS MER: Planen: Förbjud försäljningen av nya diesel- och bensinbilar 2030

”Ett ensidigt svenskt förbud mot nya bensin- och dieseldrivna personbilar bedöms strida mot EU:s regelverk och är därmed svårt att införa” skriver Sven Hunhammar. Därför föreslås ett riksdagsbundet mål om att endast nollutsläppsfordon (inget koldioxidutsläpp vid körning från avgasröret) i nybilsförsäljningen av personbilar 2030. Målet kräver skarpare styrmedel än de som finns i dag menar utredningen, och bör genomföras på EU-nivå, men kan kompletteras med nationella styrmedel, om kraven från EU inte är tillräckligt stränga

För att elektrifieringen samtidigt ska kunna hålla ett högt tempo i hela landet behövs det offentliga insatser för att laddinfrastrukturen samordnas bättre så att utbyggnadstakten ökar och tar bort olika hinder Det finns en ordentlig plan för laddinfrastrukturen, både i transportsektorn och för arbetsmaskiner, menar utredningen.

Det krävs även kraftigare styrning inom sjöfart och flyg, och Sverige bör verka för att sjöfarten ska omfattas av EU:s utsläppshandelssystem och på sikt även omfattas av reduktionsplikt. 

”För att det ska vara möjligt att fasa ut fossila drivmedel även där det är svårt att elektrifiera behöver användningen av långsiktigt hållbara förnybara flytande och gasformiga drivmedel öka. Dessa drivmedel behöver fungera även i befintliga fordon, farkoster och maskiner, så kallad drop-in” skriver Sven Hunhammar på DN debatt. 

Han menar att förnybar diesel redan finns på demonstrationsstadiet, men att en särskild kvot för avancerade biodrivmedel och elektrobränslen i reduktionsplikten, så att utvecklingen fram till kommersiell marknadsintroduktion får bättre stöd. Reduktionsplikten bör ställa samma krav från bensin och diesel. Rena och höginblandade biodrivmedel bör också föras in under redaktionsplikten.

Samtidigt så menar utredningen att utfasningen av förbränningsmotorerna kan ske lättare än vad som bedömdes för några år sedan tack vare den snabba tekniska utvecklingen på elektrifieringsområdet, men att förbränningsmotorerna kommer behövas under en lång tid och bytet från fossila och förnybara flytande och gasformiga drivmedel kommer innebära högre drivmedelspriser än i dag, oavsett vilket styrmedel eller utfasningsår som väljs. Drivmedelspriserna kommer också vara en viktig drivkraft för både elektrifiering, energi­effektivisering och minskad trafik.

LÄS ÄVEN: Ny forskning: Förbud mot nyförsäljning av bensin- och dieselbilar gynnar klimatet om de ersätts med elbilar

Anders Nilsson
anders.nilsson@schibsted.com

Relaterade artiklar

Scrolla till toppen av sidan
Till Bytbil.com