Redaktionen tipsar

Bensinen kan rasa ännu mer - så länge stannar lågpriset

Större
Stäng
  • Sofie Quant
    Sofie Quant
  • Sofie Quant
  • Sofie Quant

Bensin- och dieselpriserna är nu de lägsta på fyra år.
På många håll ligger priset långt under 13 kr per liter för bensinen.
Enligt experterna kan de låga priserna sjunka ytterligare och stanna ända till sommaren – eller ännu längre. Met det finns många osäkra faktorer som spelar in.

Bensinpriset vid pump har fallit till den lägsta nivån sedan 2016. Just nu är listpriset på bensin 12,98 kr/liter vid pump inklusive skatter och moms. Dieseln ligger på 14,48 kr/liter Skatten är 1,10 kr högre än när bensinen senast kostade så här lite, ändå har priset gått ner kraftigt. Skatten utgör 60 procent av bensinpriset, men genom ett kraftigt fall på världsmarknaden för både olja och bensin har priset rasat. Själva bensinen, när skatten räknats bort, har gått ner med 40 procent. Anledningen är inte bara corona – det pågår ett priskrig på oljemarknaden.

– Den senaste månaden har råoljepriset sjunkit ca 50 % och den senaste veckan drygt 20 %. Som det ser ut nu så har priset på råolja sjunkit rejält den senaste månaden. OPEC, sammanslutningen för en stor del av de oljeproducerande länderna hade ett möte den 6 mars där man inte enades om produktionskvoter. Det fanns även innan detta god tillgång på olja på marknaden. Därtill har utbrottet av Corona bidragit till en ökad global ekonomisk osäkerhet, lägre aktivitet i länder som Kina med minskad efterfrågan som följd, vilket som också bidragit till sänkning av råoljepriset, säger Sofia Quant, informationschef på Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet.

Prisanalytikerna utesluter inte att priset på bensin och diesel kan gå ner ännu mer – osäkerheten är dock stor. Någon snabb höjning ser inte ut att ligga i korten. Här i Sverige kan den svenska kronans fall dock jämna ut kalkylen.

– Det är mycket svårt att svara på. Men det som vi vet påverkar drivmedelspriserna är det globala priset på råolja och produkterna, tillgång och efterfrågan samt den svenska kronans värde, då råolja handlas på en global marknad i dollar.

Ett vanligt år brukar bensinpriserna gå upp kraftigt under sommarmånaderna då i stort sett hela världen kör mer bil. Ofta har priset gått upp med mer än en krona i Sverige, men i år kan den effekten utebli om oron kring coronaviruset håller i sig.

– Normalt sett är det internationella bensinpriset och därmed priset på den svenska marknaden säsongsberoende. Förbrukningen under sommarmånaderna ökar ofta med ca 30 % i Sverige och i hela västvärlden körs det då mer bil vilket ökar efterfrågan och därmed höjer priset. Detta kallas allmänt för ”driving season”. Historiskt har vi sett att priserna under juni-juli-augusti vanligtvis har stigit, jämfört med genomsnittsvärdet för januari månad, säger Sofie Quant.

I kristider är det vanligt att konsumenter hamstrar bensin och diesel, men sådana tendenser har inte synts till under coronakrisen i år. Ingen tror heller att det ska bli brist på drivmedel. I stället är det konserver och toalettpapper många konsumenter har handlat hem. Av brandskyddsskäl avråds å det bestämdaste från att hamstra upp med bensin- och diesel, men full tank i bilen går förstås bra.

Redaktören
redaktoren@bytbil.com

Relaterade artiklar

Scrolla till toppen av sidan
Till Bytbil.com