Bytbil är en del av Schibsted. Schibsted ansvarar för hanteringen av din data på den här webbplatsen. Läs mer

Redaktionen tipsar

Uniti om krisen: Har en robust plan

Egna kapitalet förbrukat - revisorn har hoppat av

BytBil kunde i går avslöja att revisorn hoppat av och att det egna kapitalet är förbrukat hos den svenska elbilstillverkaren Uniti. Styrelsen riskerar personligt betalningsansvar för skulder då de underlåtit att göra en kontrollbalansräkning. Nu har Unitis pressansvarige uttalat sig om krisen.
– Vi har en robust finansiell plan vilken vi jobbar mot. Att ta in kapital är en pågående process som vi har planerat för och som sker allt eftersom vi utvecklas och växer”, säger Robin Eriksson till Recharge och flera andra tidningar.

I går avslöjade BytBil att svenska elbilsbolsaget Uniti har flera akuta ekonomiska problem. Revisorn för Uniti, Jonas Nilhberg på KPMG, har lämnat sin post på egen begäran och någon efterträdare har inte utsetts. Revisorn riktar svidande kritik mot bolaget – och styrelsen riskerar att bli personligt betalningsansvarig för bolagets skulder.

– Bolagets resultatutveckling och ställning har inneburit att det under räkenskapsåret 2018 har uppkommit skyldighet för styrelsen att, enligt 25 kap. 13 § aktiebolagslagen, upprätta en kontrollbalansräkning. Som framgår av förvaltningsberättelsen har kontrollbalansräkning, utvisande brist i det egna kapitalet, inte upprättats förrän den 24 september 2019. Kontrollbalansräkning har därmed inte upprättats inom den frist som följer av 25 kap. 13 § aktiebolagslagen. Styrelsen kan därmed ha att svara solidariskt för bolagets förpliktelser. Bolaget har vid flera tillfällen inte betalat skatter och avgifter i rätt tid. Årsredovisningen har inte upprättats i sådan tid att det varit möjligt att, enligt 7 kap. 10 § aktiebolagslagen, hålla årsstämma inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. De protokoll vi erhållit inom ramen för revisionen uppfyller inte de formella kraven som framgår av 8 kap. 24 § aktiebolagslagen. Vidare har erinan från oss revisorer inte behandlats enligt 9 kap. 39 § aktiebolagslagen i dessa protokoll. Dessa förhållanden tyder enligt vår bedömning på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten.

BytBil har ställt ett antal frågor till Uniti om krisen för bolaget, men de har valt att inte återkomma. Däremot har de nu uttalat sig för sajten Recharge.se. De menar att de har en plan för att lösa det negativa egna kapitalet och att de som förhandsbetalat sina elbilar inte ska förlora pengarna:

– Vi vill tacka alla våra kunder som fortsätter att stötta oss längs resans väg. För alla kunders sinnesfrid vill vi återigen påpeka att alla bokningar är helt återbetalningsbara och de ligger på ett separat konto och används ej. Vi ser fram emot att visa upp vår produktionsbil under de kommande månaderna och vi planerar att påbörja leveranser i mitten av 2020 som vi tidigare kommunicerat. Vi kommer fortsätta att släppa uppdateringar längs vägen, säger presschefen Robin Eriksson i ett mejl till Recharge.

Maths Nilsson
maths.nilsson@schibsted.com

Relaterade artiklar

Scrolla till toppen av sidan
Till Bytbil.com