Bytbil är en del av Schibsted. Schibsted ansvarar för hanteringen av din data på den här webbplatsen. Läs mer

Redaktionen tipsar

BYTBIL AVSLÖJAR: Akut kris för svenska Uniti

Fattas över 9 miljoner: Egna kapitalet negativt och revisorn har valt att hoppa av

BytBil kan i dag avslöja att det svenska elbilsföretaget Uniti är i akut kris och att pengarna är slut.
Bolaget har tvingats upprätta en kontrollbalansräkning som visar på negativt eget kaptial – och revisorn har hoppat av från Uniti.
Trots att ledningen kände till krisen skickade de ut nyheten om att bilen kunde köpas och började ta emot förskottsbetalningar på 112 000 kr.

I mitten av oktober gick svenska elbilsföretaget Uniti ut och berättade om bilen som de påstod ska börja tillverkas nästa år.

Som enda media kunde BytBil berätta att bolaget inte hade lämnat in årsredovisning för 2018 och att Kronofogden jagat dem under åren. Ett stort antal tidningar både i Sverige och resten av världen skrev om att bilen skulle börja säljas nästa år.

Nu kan BytBil avslöja att problemen är långt mycket värre än så för Uniti. Bolaget befinner sig i ett akut krisläge. Revisorn för Uniti, Jonas Nilhberg på KPMG, har lämnat sin post på egen begäran och någon efterträdare har inte utsetts. Revisorn riktar svidande kritik mot bolaget – och styrelsen riskerar att bli personligt betalningsansvarig för bolagets skulder.

– Bolagets resultatutveckling och ställning har inneburit att det under räkenskapsåret 2018 har uppkommit skyldighet för styrelsen att, enligt 25 kap. 13 § aktiebolagslagen, upprätta en kontrollbalansräkning. Som framgår av förvaltningsberättelsen har kontrollbalansräkning, utvisande brist i det egna kapitalet, inte upprättats förrän den 24 september 2019. Kontrollbalansräkning har därmed inte upprättats inom den frist som följer av 25 kap. 13 § aktiebolagslagen. Styrelsen kan därmed ha att svara solidariskt för bolagets förpliktelser. Bolaget har vid flera tillfällen inte betalat skatter och avgifter i rätt tid. Årsredovisningen har inte upprättats i sådan tid att det varit möjligt att, enligt 7 kap. 10 § aktiebolagslagen, hålla årsstämma inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. De protokoll vi erhållit inom ramen för revisionen uppfyller inte de formella kraven som framgår av 8 kap. 24 § aktiebolagslagen. Vidare har erinan från oss revisorer inte behandlats enligt 9 kap. 39 § aktiebolagslagen i dessa protokoll. Dessa förhållanden tyder enligt vår bedömning på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten.

Att bolagets eget kapital är förbrukat innebär att hela överlevnaden är hotad. Enligt en kontrollbalansräkning som gjordes 24 september är det egna kapitalet till och med negativt, minus 9,4 miljoner kronor.

– Bolagets egna kapital är per 31 december 2018 förbrukat vilket medfört skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning.: Bolaget har per 24 september 2019 upprättat en kontrollbalansräkning, som visar att kapitalet är förbrukat. Bolaget är till följd av förbrukat eget kapital, fortsatt negativ. resultatutveckling samt negativt kassaflöde beroende av kapitaltillskott. det erfordras både finansiering i form av likvida medel och ytterligare eget kapital för att säkerställa den fortsatta driften. Per undertecknandet av denna årsredovisning är det egna kapitalet fortsatt negativt och den 31 augusti 2019 uppgick resultatet enligt den oreviderade interna redovisningen till -5,6 Mkr och det egna kapitalet till — 9,4 Mkr efter aktivering av arbete för egen räkning under 2019, skriver företaget i sin förvaltningsberättelse, skriver bolaget i förvaltningsberättelsen.

Bolaget måste nu kalla till en extra bolagsstämma där det ska avgöras om det ska träda i likvidation eller om det går att hitta finansiärer för att driva det vidare.

BytBil har varit i kontakt med Robin Eriksson som är presschef för Uniti, den enda kommentar han har lämnat är följande:

– Jag sitter i möte om lansering på nya marknader, och har inte möjlighet att kommentera detta. Jag ber att få återkomma.

Den nyligen inlämnade årsredovisningen visar att Unitis omsättning förra året var noll kronor och att förlusten blev 24,7 miljoner kronor, men att en aktivering av eget arbete sänkte den till 17,5 miljoner.

När Uniti i mitten av oktober släppte sin pressrealease om att bilen nu börjar säljas och ska levereras nästa år var de ekonomiska problemen kända för bolagets ledning, då kontrollbalansräkningen var upprättad i slutet av september. Ändå valde man att börja ta in depositioner från kunder på 112 000 kr per bil.

Bolagets vd Lewis Horne har i en tidigare intervju med BytBil uppgett att det svenska bolaget bara ansvarar för design- och försäljning, något som dock motsägs av hans egen verksamhetsbeskrivning i årsredovisningen.

– Du har inga insikter om vårt kapital. Vårt svenska bolag som du hänvisar till, vilket framförallt sköter design och sälj, är bara ett dotterbolag till vårt moderbolag som är baserat i Storbritannien.

Tanken är att bilen ska börja levereras till kunder redan nästa år. Priset i Sverige är från 168 000 kr efter miljöbilspremie.  Enligt tidigare uppgifter från Uniti är det 1000-tals som uppges ha förbokat Uniti One. Nu när bolaget har helt slut på pengar är det osäkert om bilen överhuvudtaget kan börja tillverkas. Det är också oklart vad som händer för de som betalat 112 000 kr i förskott.

Maths Nilsson
maths.nilsson@schibsted.com

Relaterade artiklar

Scrolla till toppen av sidan
Till Bytbil.com