Redaktionen tipsar

Så prioriterar män och kvinnor olika om bilutsläpp

En ny underökning visar att var femte bilist försökt minska sina utsläpp.
Det framgår också att män och kvinnor tar till olika åtgärder.
– Undersökningen visar att män drivs av mer teknikorienterade förändringar, säger Madeleine Fritz, försäljningschef på Kvdbil.

Ingångsfrågan i undersökningen, som gjorts av Sifo på uppdrag av bilförmedlaren Kvdbil, löd: ”Har du ändrat ditt beteende kring användningen av bil det senaste året pga klimathotet?”.

På den frågan svarade inte särskilt många av de 1 164 bilisterna ja. Lite drygt en femtedel, 22 procent, svarade att de hade gjort förändringar (20 procent av männen och 24 procent av kvinnorna).

– För att klara biltrafikens utsläppsmål krävs ökade satsningar på bland annat grön teknik och hållbara transportsystem, men det behövs också beteendeförändringar. Fler måste motivera sig själva att minska sina utsläpp. Det går inte längre att förvänta sig att någon annan ska göra det, säger Madeleine Fritz, försäljningschef på Kvdbil.

Att oftare låta bilen stå vid onödiga sträckor är den vanligaste åtgärden (74 procent). Den näst vanligaste åtgärden har varit att byta till en mer miljövänlig bil (28 procent) och en mer bränslesnål körning var tredje vanligast (23 procent).

Undersökningen visar också att män och kvinnor verkar prioritera olika saker när det kommer till en mer miljövänlig körning. Fyra av fem kvinnor (82 procent) undviker oftare att ta bilen på onödiga sträckor medans samma siffra hos männen är 66 procent.

Män däremot har en högre tendens att byta till en mer miljövänlig bil (34 procent jämfört med 22 procent). Dessutom har 28 procent av männen börjat köra mer sparsamt. Där svarade 18 procent av kvinnorna att de vidtagit denna åtgärd.

– Undersökningen visar att män drivs av mer teknikorienterade förändringar medan kvinnor oftare ser andra transportmedel som cykel, buss och tåg som ett alternativ. Vi behöver göra båda delarna. Vi behöver köra smartare, byta till mer energieffektiva bilar och vi måste minska våra transporter, säger Madeleine Fritz.

Sverige har ett klimatmål som lyder att utsläppen från vägarna ska minska med 70 procent senast år 2030, jämfört med utsläppsnivån från 2010. Det skulle innebära cirka 3,6 miljoner ton CO2 i årliga utsläpp.

Redaktören
redaktoren@bytbil.com

Relaterade artiklar

Scrolla till toppen av sidan
Till Bytbil.com