Redaktionen tipsar

Allt fler rattsurfar – efter förbudet

En ny Sifo-undersökning, som gjorts på uppdrag av Kvdbil, indikerar på att mobilanvändandet i den svenska trafiken ökar.
Mer än var tredje person erkänner att de rattsurfat sedan förbudet infördes.

Den 1 februari 2018 blev det förbjudet att sms:a, surfa och prata i telefon med mobilen i handen för den som kör bil. I samband med förbudet gjordes en Sifo-undersökning på uppdrag av bilförmedlaren Kvdbil. Då erkände i princip var fjärde person (24 procent) att denne använde mobilen under körningen.

Nu har en likadan undersökning gjorts – och siffrorna har stigit. 36 procent, alltså mer än var tredje person, av de 1 604 tillfrågade personerna säger att de använder telefonen i bilen, trots förbudet.

– Förhållningssättet till mobilanvändning liknar väldigt mycket det till hastighetsgränserna. Trots att alla vet vad som gäller är det långt kvar till att lagefterlevnaden fått samma normerande effekt som kravet på bältesanvändning eller kravet på nykterhet, säger Madeleine Fritz på Kvdbil.

Undersökningen visar också att män har svårare att lägga ifrån sig mobilen i bilen. 41 procent av männen säger att de använt mobilen någon gång sedan lagen infördes. Samma siffra hos kvinnorna är 32 procent. För två år sedan handlade det om 28 respektive 20 procent.

Geografiskt går det också att utgöra skillnader i mobil i bil-vanorna. Flest rattsurfare hittas i Norra Mellansverige och Mellersta Norrland (41 procent). Minst antal rattsurfare per capita är det i Göteborg (24 procent).

I sommar är det många som väljer att svemestra och de svenska vägarna är därför välfyllda. Madeleine Fritz menar att det då blir extra viktigt att hålla mobilförbudet i åtanke.

– Vi vet att väldigt många kommer vara ute på vägarna i sommar. Det syns i resedata och det märks på vår egen försäljning. Vi vet också att coronapandemin blivit en katalysator för digitala tjänster. Kombinationen av dessa kan bli förödande, men behöver inte vara det. Behöver man använda mobiltelefonen under körning rekommenderar jag verkligen att installera handsfree med röststyrning.

Enligt Polismyndigheten utfärdades det drygt 17.600 ordningsförelägganden á 1.500 kronor i böter mellan 1 november 2018 och 30 juni 2020 för brott mot mobilförbudet.

Redaktören
redaktoren@bytbil.com

Relaterade artiklar

Scrolla till toppen av sidan
Till Bytbil.com