Bytbil är en del av Schibsted. Schibsted ansvarar för hanteringen av din data på den här webbplatsen. Läs mer

Redaktionen tipsar

Nya bensinen: Din bil kan behöva byggas om

Energimyndigheten: 20 procent av bensinen ska vara biobränsle år 2025

Redan år 2025 ska cirka 20 volymprocent av bensinen som säljs i Sverige vara biobränsle, enligt en ny uträkning från Energimyndigheten och lagen om reduktionsplikt.
Även helt nya bensinbilar som säljs i dag kan behöva byggas om för att klara den nya bensinen.
– Hoppet står till att det skulle komma en ny syntetisk bensin i stället för etanol, men den finns inte i dag, säger Ebba Tamm, teknisk expert på Svenska Petroleum- och biodrivmedelsinstitutet (SBPI).

Uppmärksamma läsare på BytBil som tagit del av Energimyndighetens nya direktiv om inblandning av biobränslen i bensin enligt lagen om reduktionsplikt har hört av sig och undrat: Hur klarar en ny bensinbil en inblandning av 15 – 28% biodrivmedel som Energimyndigheten stipulerar om några år?

– Det är en väldigt bra fråga, det finns många olika vägar att gå och det handlar även om det befintliga beståndet av bilar, säger Ebba Tham.

Energimyndighetens plan är att inblandningen av biodrivmedel i bensinen ska öka år för år. Redan år 2025 ska utsläppsreduktionen av C02 vara cirka 15 procent och år 2030 ska 28 procent av bensinen vara biodrivmedel. 15 procents reduktion av utsläppen innebär i realiteten en större inblandning i volym än 15 procent, då reduktionen ska innebära minskat totalt koldioxidutsläpp. Enligt diagram från Energimyndigheten motsvarar 15 procent reduktion cirka 20 procents inblandning av biobensin.

I dagens läge finns dock knappt någon syntetisk biobensin att få tag i, så reduktionen måste till största del ske med bioetanol, om inte någon ny typ av biobensin uppfinns. Dagens nya motorer är dock bara godkända för att köras på E10 med en inblandning på 10 procent etanol. Till exempel anger Volvo i sina bruksanvisningar för nya bilar att de inte ska köras på högre inblandning än E10.

– Det är i dag otillåtet att sälja bensin med över 10 procent etanol. Det finns ett bränsledirektiv i botten som säger att det måste tillhandahållas bränsle som fordonsparken kan köras på.  Det måste till en ändring i EU för att göra detta.  Och EU är inte så förtjusta i grödebaserade drivmedel, säger Ebba Tham.

Det finns krav från EU att vi måste sälja en kvalitet av bensin som även går att använda till äldre fordon, även om vi börjar sälja E20 till nyare eller ombyggda bilar för att klara reduktionsplikten, så måste vi fortsätta sälja E10 till de äldre bilarna, enligt SBPI.

– Ska direktivet klaras så står hoppet till att det kommer någon ny form av syntetisk bensin. Men jag ser inte i dag att det kommer att komma en ny bensin likt HVO som kommer frälsa marknaden, säger Ebba Tamm.

Energimyndighetens nya scenario saknar därmed stöd i EU-direktiven. Om inte EU ändrar sina regler kommer det bli svårt att få fram en fungerande bensin när vi nått upp till E10 (10 procent etanol) i bensinen. En lösning kan vara att alla bilar i Sverige byggs om för att klara högre inblandning, det är något Miljöpartiet har tagit upp på sin kongress tidigare i år.

Energimyndigheten uppdaterade nyligen sina procentsatser för reduktionsplikt på grund av att de tidigare räknat fel, de hade räknat för lågt på nivåerna som behövs. De nya uppdaterade värdena innebär en högre inblandning av biodrivmedel än vad myndigheten tidigare räknat med.

– Det korrigerade reduktionspliktsscenariot har högre reduktionsnivåer än tidigare presenterat, eftersom vi tittar på utsläppen från alla inrikes transporter (exklusive flyget) och använder korrekta utsläppsfaktorer, skriver myndigheten i sin nya rapport.

De största biltillverkarna kan i dag inte berätta exakt hur mycket etanol och biobensin deras nya motorer klarar. ”Högre etanol än E10 (max 10 volymprocent etanol) är inte tillåtet.”, står det i manualerna för Volvos bilar av årsmodell 2020.

– Volvo Cars följer de krav och regelverk som gäller för drivmedel och utsläppsnivåer och vi kommer fortsätta att göra det även i framtiden, säger Karin Wik, pressansvarig på Volvo.

Volkswagen utreder hur bilarna kommer att klara en högre inblandning av biobensin och etanol, i dag är de nya bilarna godkända för E10, med upp till 10 procents inblandning av etanol.

– Volkswagens tekniker är medvetna om denna fråga och man ser just nu över den, säger informationschef Marcus Thomasfolk.

Så mycket ska utsläppa från bensin och diesel reduceras genom att biodrivmedel ska blandas in

En reduktion av utsläppen med 14,9 procent betyder en inblandning av biobränslen på cirka 20 procent.

År Bensin Diesel
2021 5,6% 25,3%
2022 7,8% 29,5%
2023 10,1% 33,8%
2024 12,5% 38,1%
2025 14,9% 42,6%
2026 17,4% 47,1%
2027 19,9% 51,6%
2028 22,6% 56,2%
2029 25,3% 60,9%
2030 28,0% 65,7%

Källa: Energimyndigheten, nya justerade värden

Maths Nilsson
maths.nilsson@schibsted.com

Relaterade artiklar

Scrolla till toppen av sidan
Till Bytbil.com