Bytbil är en del av Schibsted. Schibsted ansvarar för hanteringen av din data på den här webbplatsen. Läs mer

Redaktionen tipsar

Invigd i dag: Miljözonen som stoppar äldre bilar

Så stora blir böterna - Daniel Helldén på plats i morse

Från och med i dag är Hornsgatan i Stockholm miljözon. Har du en äldre bensin- eller dieselbil blir det förbjudet att köra där med din bil.
Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) besöker i dag gatan för att se hur zonen fungerar.
Miljözonen kommer att utestänga vart sjätte fordon som kört på Hornsgatan.

Miljözonen Hornsgatan på Södermalm har välkomnats av de som vill ha mindre biltrafik och bättre luft i Stockholms innerstad. Men många bilister och politiker har också kritiserat zonen för att den skulle vara verkningslös symbolpolitik. Men nu är miljözonen klass 2 verklighet från och med i dag 15 januari 2020 och trafikborgarrådet Daniel Helldén finns på plats på gatan på morgonen för att se hur förbudet följs och fungerar.

Luften på Hornsgatan når redan i dag den EU-lagstadgade normen, men enligt Miljöförvaltningen beror det på en mild och blåsig vinter. Då vädras avgaserna bort. Framförallt är det kväveoxider som ska minskas med hjälpa av miljözonen. Den som bryter mot regeln med miljözon och tas av polisen får böta 1000 kr.

Miljözon klass 2 ställer krav på äldre personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar. Efter att miljözonen införts måste äldre bensin- och dieseldrivna personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar minst uppfylla kraven för utsläppsklassen Euro 5 för att få färdas på Hornsgatan. Kravet på Euro 5 gäller även fordon som har etanol, biogas eller naturgas som drivmedel. Det kommer däremot att vara tillåtet för alla bilar att korsa Hornsgatan.

Den 1 juli 2022 förstärks kraven för miljözonen. Då ska dieseldrivna personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar uppfylla utsläppskraven för klassen Euro 6.

Uppdelning i utsläppsklasser Euro 5 och Euro 6

Bilar registrerade från och med 1 september 2011 tillhör utsläppsklass Euro 5.
Bilar registrerade från och med 1 september 2015 tillhör utsläppsklass Euro 6.

Även om ditt fordon är registrerat före 2011 eller 2015 kan det vara Euro-klassat så att det får köra i miljözonen.

Ta reda på vilken utsläppsklass din bil tillhör

På Transportstyrelsens webbplats kan du ta reda på vilken utsläppsklass ditt fordon tillhör. Skriv in registreringsnumret, klicka på fliken Teknisk data och sedan på Motor och miljö.

Allmänna undantag

Följande grupper och fordon är undantagna från miljözonens regler enligt Trafikförordningen:

fordon som används i yrkesutövning av en polisman eller någon annan anställd tjänsteman vid Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen, tulltjänsteman, kustbevakningstjänsteman, läkare, sjuksköterska, barnmorska eller veterinär
övrig räddningstjänst
transport av sjuka personer till läkare eller sjukhus
utryckningsfordon
fordon klassade som veteranfordon
fordon som används av personal inom Kriminalvården vid transport av frihetsberövade personer eller vid brådskande yrkesutövning
fordon som tillhör eller brukas av Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt eller Totalförsvarets forskningsinstitut
fordon som används vid särskilt anordnade transporter så som färdtjänst
fordon med förare eller passagerare som har ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade
fordon för vilket det har lämnats bilstöd via Försäkringskassan.

Maths Nilsson
maths.nilsson@schibsted.com

Relaterade artiklar

Scrolla till toppen av sidan
Till Bytbil.com