Bytbil är en del av Schibsted. Schibsted ansvarar för hanteringen av din data på den här webbplatsen. Läs mer

Redaktionen tipsar

Tjänstebil, förmånsvärde och andra begrepp

Allt du behöver veta om tjänstebilsbegreppen

Är begreppsdjungeln förvirrande? Är du osäker på vad prisbasbelopp, förmånsvärde och lyxbilstillägg egentligen betyder? Här är listan som förklarar.

Basbelopp
För 2018 är detta 45.500 kr. Kallas även prisbasbelopp och ligger till grund för bland annat beräkning av värdet på bilförmån – även kallat förmånsvärde. 7,5 basbelopp är också gränsen för det så kallade lyxbilstillägget för bilar som kostar mer än 341.250 kr för 2018.

Bilpolicy
Effektivt sätt att hantera tjänstebilar på företaget. Kan innehålla ett tak för kostnad eller basbelopp gällande företagets tjänstebilar. Innehåller oftast ett regelverk för användning av bilen som tvätt, parkering, trängselskatt och liknande. Omfattar även exempelvis hantering och administration av bilar, vilka miljökrav som ska ställas, aspekter som trafiksäkerhet och arbetsmiljö, bilkostnader under kontraktsperioden och sist men inte minst hur företagets profil och varumärke tas tillvara genom förmånsbilar genom exempelvis anvisningar om att bilen alltid ska framföras omdömesgillt.

Bilförmån
Då du får en bil att nyttja även privat av din arbetsgivare är det en förmån som är skattepliktig. Värdet på bilförmånen läggs på din lön, och du betalar då skatt på det nya högre beloppet. För företaget innebär det även ökade sociala avgifter, då sociala avgifter beräknas på den nya lönen. Skatteverket har en lista med nybilspriser som används vid värdering av bilförmånen.

Bränsle
Huvudregeln är att föraren betalar allt bränsle själv mot skattefri ersättning från företaget. Betalar företaget bränslet beskattas föraren 120 procent av bränslekostnaden, samtidigt som företaget måste betala sociala avgifter på bränslet, dock med momsavdrag. Ett tredje sätt är att låta exempelvis ett leasingföretag tillhandahålla ett delat bränslekort, där föraren rapporterar sin tjänstekörning och faktureras för privatmilen, emedan företaget faktureras för tjänstekörningen.

Extrautrustning
All utrustning, inklusive standardpaket, som har med bilens funktion att göra men inte ingår i det pris generalagenten lämnat till Skatteverket bedöms i skattehänseende som extrautrustning. Som exempel kan nämnas laddbox för laddning av elbil bekostad av arbetsgivaren. Andra exempel är vinterdäck, automatlåda eller metalliclack. Vid beräkning av förmånsvärdet läggs anskaffningspriset av sådan extrautrustning till bilens listpris.

Extrautrustning undantag
Utrustning som mobiltelefon och handsfree, kommunikationsutrustning, vinschar, lyftdon och liknande, sjukdoms– och handikappsutrustning, elektronisk körjournal och alkolås är undantagna reglerna kring extrautrustning.

Förmånsbil
En tjänstebil som den anställde använder både i jobbet och privat. En bilförmån uppstår som läggs på den anställdes lön före skatt.

Företagsbil
Bil som företaget tillhandahåller för renodlad tjänstkörning.

Förmånsvärde
Förmånsvärdet för tjänstebilen ligger till grund för den skatt du som förare ska betala för att använda bilen privat. Beräknas med 31,7 procent av basbeloppet (45.500 kr) med tillägg av en räntedel baserad på bilens pris multiplicerat med 75 procent av statslåneräntan samt 9 procent av bilens pris upp till 7,5 basbelopp (341.250 kr). Är bilen dyrare än 7,5 basbelopp läggs 20 procent av det överskjutande beloppet till förmånsvärdet. Du kan enkelt själv räkna ut ditt förmånsvärde på Skatteverkets hemsida.

Leasing
Finns både för privatpersoner och företag. Påverkar inte vare sig privatpersoners eller företags likviditet då det inte binder kapital. Bilägandet blir enkelt med en fast månadskostnad, där service oftast ingår. Kan kompletteras med bilförsäkring. Efter leasingperiodens slut lämnas bilen tillbaka, där slitage utöver det normala dock kan innebära oväntade extra kostnader. Observera att företaget betalar leasingkostnaden samt halva momsbeloppet.

Lyfta moms
En del extrautrustning kan betraktas som inventarier i företaget och därmed ges möjlighet att lyfta momsen. Exempel på sådan utrustning är motorvärmare, takräcke och luftkonditionering.

Lyxbilstillägg
För bilar dyrare än 7,5 prisbasbelopp (341.250 kronor) läggs 20 procent av överskjutande belopp till förmånsvärdet.

Miljöbil
Fordon som kan laddas från elnätet samt gasbilar, dock ej gasoldrivna. Förmånsvärdet beräknas efter det att miljöbilens pris ”översatts” till pris för motsvarande bil utan miljöteknik. Därefter minskas förmånsvärdet med 40 procent, dock max 16.000 kr.

Etanolbilar, elhybrider som ej kan laddas från nätet samt gasoldrivna bilar justeras enbart till pris för motsvarande bil utan nämnda teknik.

Nybilspris
Skatteverket fastställer nybilspriset i årliga nybilsprislistor. Dessa finns publicerade på Skatteverkets hemsida.

Omfattande tjänstekörning
Om du kör mer än 3.000 mil per år i tjänsten betalar du bara 75 procent av förmånsvärdet

Personalbil
En form av löneväxling där den anställde får tillgång till ny och trafiksäker bil. Företaget avtalar, ofta med bra företagsrabatter, om leasing av bil som bekostas av den anställda genom löneavdrag på nettolönen motsvarande bilkostnaden. Den anställde bekostar bland annat däck, vägavgifter vid privatkörning och bränsle. Kostnader för service, skatt och försäkring betalas med bruttolöneavdrag, det vill säga före skatt, och därigenom blir det betydligt billigare att ha bil. Personalbil är kostnadsneutralt för företaget genom gynnsamma momseffekter och regler för sociala avgifter.

Prisbasbelopp
Samma som basbelopp, se ovan.

Rabatter
Oavsett hur mycket rabatt du får påverkas inte listpriset som ligger till grund för förmånsvärdet. Skatteverkets prislista är orubblig. Däremot kan rabatt på extrautrustningen minska det förmånsgrundande beloppet.

Statslåneränta
Denna ingår i beräkning för att fastställa värdet av bilförmån. För 2016 skulle du räkna med 0,65 procent. Det låga ränteläget har fått till följd att regeringen i proposition 2016/17:24 föreslår att bestämmelser om ett golv på som lägst 0,5 procent införs vid värdering av bilförmån. Skillnad i förmånsvärde för en bil i 300.000–kronorsklassen vid nollränta jämfört med 0,5 procent är ungefär 1.100 kr per år. Om lagrådet godkänner förslaget träder de nya bestämmelserna i kraft den 1 januari 2017.

Supermiljöbilspremie
För juridiska personer betalar Transportstyrelsen premie om 35 procent av skillnaden i nybilspris mellan eldriven supermiljöbil och närmast jämförbara bil, dock max 40.000 kr. För laddhybrider är premien 17,5 procent, dock max 20.000 kr.

Vid leasing betalas premien till leasinggivaren, inte brukaren. För 2017 föreslås 308 miljoner kronor anslås till supermiljöbilspremie, detta under förutsättning att riksdagen godkänner höständringspropositionen. Bilförsäljaren kan upplysa om berättigade bilar. På Transportstyrelsens hemsida hittar du listan över godkända supermiljöbilar.

Trängselskatt
Om arbetsgivaren betalar dessa skatter ingår de i bilförmånen, och då ska den anställde inte beskattas för denna förmån. Gäller även privata resor med förmånsbil.

Text: Staffan Erlandsson
Foto: Volvo Cars
redaktoren@bytbil.com

Daniel Östlund
daniel.ostlund@bytbil.com

Relaterade artiklar

Scrolla till toppen av sidan
Till Bytbil.com