Bytbil är en del av Schibsted. Schibsted ansvarar för hanteringen av din data på den här webbplatsen. Läs mer

Redaktionen tipsar

Dieselmotorns död nära förestående

Fyra världsstäder förbjuder bruk av dieselfordon från och med 2025

Fyra av världens största städer kommer att förbjuda dieselfordon på sina gator. Det kan innebära slutet för dieselmotorn.

Borgmästarna i miljonstäderna Paris, Mexico City, Madrid och Aten har gemensamt beslutat att förbjuda dieselfordon på sina städers gator från och med 2025, detta som ett led i att förbättra luftkvaliteten för världsstädernas medborgare.

Beslutet togs vid C40-gruppens sammankomst i Mexico nyligen, där företrädare för världens största städer sammanstrålade för att fatta beslut om just miljöförbättrande åtgärder. Detta steg tas också i kölvattnet av diskussioner om dieselpartiklars inverkan på medborgarhälsa och avslöjandet om Volkswagens samvetsrymliga utsläppsalgoritmer.

Utöver förbudet mot dieselfordon ska de fyra storstäderna också uppmuntra alternativa bränslelösningar, samt utveckla infrastrukturen för gång- och cykeltransporter. Allt som en åtgärd för att reducera de tre miljoner dödsfall som Världshälsoorganisationen hävdar att dålig luftkvalitet orsakar årligen.

Om förbudet också gäller alternativa dieselbränslen är oklart.

Om förbudet också gäller alternativa dieselbränslen är oklart.

Paris borgmästare Anne Hidalgo har redan tidigare intagit en konfrontatorisk hållning mot biltrafik och säger nu att bil- och busstillverkare behöver upphöra tillverkningen av dieseldrivna fordon överhuvudtaget. Atens motsvarighet, Giorgios Kaminis, går ännu längre och hävdar att hans mål är att ”slutligen avlägsna alla bilar från Atens centrum” under de kommande åren.

Dieselmotorns framtid ser därmed i ett slag mycket mörk ut och förmodligen kan vi i framtiden vänta oss ett ännu kraftigare engagemang från biltillverkarna i deras ansträngningar att utveckla alternativa framdrivningssätt.

Foto: Getfunky/Wiki Commons
redaktoren@bytbil.com

Daniel Östlund
daniel.ostlund@bytbil.com

Relaterade artiklar

Scrolla till toppen av sidan
Till Bytbil.com