Bytbil är en del av Schibsted. Schibsted ansvarar för hanteringen av din data på den här webbplatsen. Läs mer

Redaktionen tipsar

VTI: Motorvärmare bra för närmiljö och samhällsekonomin

Utetemperatur, parkeringstid och miljöklass spelar in

Enligt en ny studie från VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut), som är ett oberoende forskningsinstitut inom transportsektorn, är det bra att använda motorvärmare på nyare bilar för att minska lokala utsläpp.

Just emissioner från kallstarter utgör idag en betydande mängd av de totala utsläppen från personbilstrafiken enligt VTI, och ett sätt att uppnå en större energieffektivitet i transportsektorn ska vara att använda motorvärmare innan man startar motorn.

Att använda motorvärmare för att på sätt minska friktionen, innebär att de extra emissioner och den extra bränsleanvändning som sker vid kallstart kan minskas.

– Effektiviteten beror på vilket perspektiv man väljer att studera. I det samhällsekonomiska perspektivet är det mer lönsamt att använda motorvärmare, jämfört med det privatekonomiska, säger Annelie Carlson, forskare på VTI.

Studien från VTI baseras på underlag om resvanor, meteorologiska data, parkeringsformer och förekomst av motorvärmare, användning av motorvärmare, parkeringstid och region, användning av timer, starternas fördelning på region, olika typer av startplatser över årets timmar, över parkeringstider och även på olika parkeringsformer per startplats och region.

– Resultatet av studien ger en god inblick i användningen av motorvärmare i tid, för olika platser och geografiska regioner samt ger svar på hur mycket emissioner och bränsleanvändning kan minska på regional och nationell nivå om motorvärmare används.

– När motorvärmare är effektiva att använda beror på utetemperatur, parkeringstid och miljöklass. En jämförelse mellan de olika miljöklasserna visar på att det finns en skillnad mellan de olika fordonstyperna som ibland är väsentlig, säger Annelie Carlson.

Målet med studien är att resultaten ska kunna användas för att ge rekommendationer om hur motorvärmare bör användas under olika förhållanden och för fordon i olika miljöklasser.

Läs hela rapporten här (PDF).

Foto: VTI
redaktoren@bytbil.com

Redaktören
redaktoren@bytbil.com
Scrolla till toppen av sidan
Till Bytbil.com