Bytbil är en del av Schibsted. Schibsted ansvarar för hanteringen av din data på den här webbplatsen. Läs mer

Redaktionen tipsar

Personbilstrafiken betalar mer än vad den kostar

Forskare på VTI har analyserat trafikens samhällsekonomiska marginalkostnader

Personbilstrafiken betalar mer än vad den kostar samhället medan både den tunga vägtrafiken, sjöfarten och järnvägstrafiken betalar mindre. Det skriver VTI i en färsk rapport.

Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, är ett oberoende forskningsinstitut inom transportsektorn med säte i Linköping. På regeringens uppdrag har de analyserat de externa samhällsekonomiska marginalkostnader hos de fyra transportslagen väg, järnväg, flyg och sjöfart. Forskarna har tagit hänsyn till buller, slitage, utsläpp och olyckor inom respektive transportslag. De har räknat på vad detta kostar samhället och om trafikslagen står för sina egna kostnader. I beräkningarna ingår också kostnader för förhöjda risker för hjärtinfarkt vid långvarig bullerexponering.

Resultatet av analysen är enligt VTI att personbilstrafiken betalar mer än vad den kostar samhället medan både den tunga vägtrafiken, sjöfarten och järnvägstrafiken betalar mindre. Inrikesflygets avgifter är i huvudsak inriktade på att täcka flygplatsens kostnader. Det innebär att långväga internationellt flyg enbart betalar en liten del av de kostnader som utsläppen förorsakar.

Vägtrafikens samhällsekonomiska marginalkostnader visar att de skatter som tas ut av personbilstrafiken är högre än de marginalkostnader som bilarna ger upphov till. Effektivare motorer med bättre reningsteknik har gett resultat och utsläppen av farliga ämnen har minskat. Dessutom är risken att råka ut för en olycka lägre än någon gång tidigare – någonting som annars belastar den offentliga ekonomin.

Explosioner har också blivit allt ovanligare.

Explosioner har också blivit allt ovanligare.

Inom den tunga trafiken är däremot beskattningen lägre än de kostnader som den förorsakar. Bland annat sliter den tunga trafiken hårt på infrastrukturen. Flyget ger upphov till stora olägenheter för hälsa och miljö, flygningar till och från Europa och i synnerhet flygningar på ännu längre avstånd betalar därmed långt ifrån de kostnader som den ger upphov till.

Rapporten finns att läsa i sin helhet på VTI:s hemsida.

Foto: FCA, bearbetning Bytbil
redaktoren@bytbil.com

Daniel Östlund
daniel.ostlund@bytbil.com
Scrolla till toppen av sidan
Till Bytbil.com