Bytbil är en del av Schibsted. Schibsted ansvarar för hanteringen av din data på den här webbplatsen. Läs mer

Redaktionen tipsar

Nio döda i fyrhjulingsolyckor och 60 skadade i mopedbilar

Nu tar Trafikverket till krafttag - så ska olyckorna pressas ner

Nu tar Trafikverket till krafttag för att få ner olyckorna med mopedbilar och fyrhjulingar.
Förra året dödades nio personer i olyckor med fyrhjulingar – 60 skadades i olyckor med mopedbilar.
Här är några av alla åtgärder som planeras för att få ner antalet olyckor.

Trafikolyckorna i Sverige minskar och förra året dödades förra människor än något annat år i modern tid. Men olyckskurvan över fyrhjulingar och mopedbilar går åt motsatt håll. Förra året omkom nio människor i olyckor med fyrhjulingar. Nu satsar Trafikverket tillsammans med 18 andra aktörer för att få ner olyckorna och göra fordonen säkrare.

Det finns i dag cirka 190 000 registrerade fyrhjulingar och 12 000 mopedbilar i Sverige. Cirka 60 personer skadas i olyckor med mopedbilar varje år.

– Vi behöver samla kunskapsläget för att kunna prioritera rätt insatser. Nollvisionen och nuvarande etappmål kräver en kombination av effektiva åtgärder på både kort och lång sikt, för att uppnå en säker trafik med fyrhjulingar, mopedbilar, traktorer och motorredskap, säger utredningsledare Jörgen Persson Trafikverket.

Här är punkterna som ska få fyrhjulingarna säkrare:

• Ökad användning av hjälm: 4 av 10 omkom på grund av huvudskada.
• Ökad användning av störtbåge: 7 av 10 omkom i en olycka där fyrhjulingen välte vid trafik på väg.
• Ökad användning av alkolås: 7 av 10 omkomna förare var alkohol- eller drogpåverkade.
• Minskad användning av terränghjulingar på allmänna vägar: Fyrhjulingar registrerade som terränghjulingar får normalt bara köras på enskild väg och korsa allmän väg. Det är därför oroande att nästan 4 av 10 omkomna på terränghjuling omkom på en väg med statlig eller kommunal väghållare.
• Minskad användning av fyrhjulingar av barn: 1 av 10 förare som omkom var under 16 år.
• Förbättrad information och ökad utbildning i riskmedvetenhet och säker körning: Reglerna för fyrhjulingar är komplicerade, och det finns stor okunnighet om vad som gäller och om konsekvenserna av att inte följa reglerna.

– Många dödsolyckor med fyrhjulingar kan undvikas om föraren använder hjälm och har en fyrhjuling försedd med en störtbåge som ger ett överlevnadsutrymme om den välter vilket är vanligt vid dödsolyckor, säger Jörgen Persson.

För mopedbilar pekas följande insatsområden ut:

• Ökad användning av bälte: Endast en av de fyra som omkom i olyckor med mopedbil under perioden 2008–2017 använde bilbälte. Bältespåminnare bör införas.
• Förbättrad fordonssäkerhet: Mopedbilar behöver ha bättre krocksäkerhet och körsäkerhet, exempelvis krav på vinterdäck.
• Möjligheten att införa kontrollbesiktning: Det finns inget krav på kontrollbesiktning av mopedbilar. Effekten av ett sådant krav bör utredas.

Redaktören
redaktoren@bytbil.com
Scrolla till toppen av sidan
Till Bytbil.com