Bytbil är en del av Schibsted Marketplaces. Schibsted News Media AB och Schibsted ASA är ansvarig för dina data på denna sidan. Läs mer här

Redaktionen tipsar

Kravet: 25000 kr om du skrotar din gamla bil och köper elbil

Så vill Bil Sweden och MRF få i gång Sverige efter coronakrisen

Bilbranschen vill hjälpa Sverige att få en kickstart efter coronakrisen.
Bil Sweden och MRF lägger nu fram en rad förslag på hur hjulen ska börja snurra fortare efter pandemin.
En skrotningspremie på upp till 25 000 kr och lågreäntelån från Riksbanken är två av förslagen.

Coronavirusets har fått stora negativa konsekvenser för fordonsindustrin och fordonsbranschen i Sverige. Nu går både Bil Sweden och Motorbranschens riksförbund ut med en rad krav på åtgärder för att få i gång Sverige igen.

– Vi har lanserat ett kick-startpaket som ska få hjulen att börja snurra igen. Paketet innehåller sju åtgärder, både för personbilar, lastbilar och bussar. En av åtgärderna som vi föreslår är att införa en tillfällig skrotningsersättning för att få bort de äldre fordonen från våra vägar. Det skulle gynna både miljön, säkerheten och svensk ekonomi. Vi ser också att företagen behöver få klarhet i förmånsreglerna som löper ut vid årsskiftet. Här ber vi regeringen bekräfta att förmånsreglerna förlängs, säger Mattias Bergman, vd för Bil Sweden.

Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter 155 000 personer i Sverige och bilhandel och bilverkstäder sysselsätter normalt över 40 000 personer. Många är just nu permitterade. Bil Sweden vill införa skrotningspremier på mellan 5 000 och 25 000 kr. Den som har en skrotbil kan få 5000 kr för den utan att köpa ny bil, och den som byter till en elbil 25 000 kr:

• 5000 kr utan krav på köp av nyare bil
• 10 000 kr vid köp/leasing av ny bil som släpper ut max 95 g/km (ej malusbil)
• 15 000 kr vid köp/leasing av ny bonusbil, ej elbil eller bränslecellsbil (1-70 g/km) • 25 000 kr vid köp/leasing av ny elbil eller bränslecellsbil (0 g/km)

Bil Sweden vill även att Riksbanken ska ordna garantier till extra förmånliga billån för den som ska köpa ny bil. MRF ställer sig bakom åtgärderna och kommer med ytterligare förslag på hur Sverige kan förbättra sin infrastruktur för transporter.

– Nu finns möjligheten att slå flera flugor i en smäll, med en satsning på 200 Mdr i mobilitet skulle vi öka möjligheterna att klara klimatmålen, stärka näringslivets konkurrenskraft och motverka Coronakrisens ekonomiska nedgång, skapa mängder av jobb, skapa välfärdsvinster för medborgarna genom ökad, säkrare och hållbar mobilitet, säger Tommy Letzén, vd för MRF.

Här är listan på hur MRF vill förbättra infrastrutkuren och göra Sverige grönare:

Storsatsning på elvägar
Att bygga elvägar på europavägarna mellan Stockholm-Malmö, Malmö-Göteborg samt RV 40 Jönköping-Göteborg minskar utsläppen med över en miljon ton/år (1/3 av lastbilars utsläpp i Sverige) och kostar 30 mdr kr i investering. VTI har just visat att det är samhällsekonomiskt lönsamt. Det är bara att sätta igång!

Storsatsa på elbilar
En storskalig utbyggnad av laddinfrastrukturen och subventioner för inköp av laddbara bilar. Satsa ytterligare t ex 5 – 10 mdr kr på detta.

Storsatsning på inhemsk biodrivmedelsproduktion
Den nuvarande biodrivmedelspolitiken är inte hållbar eftersom den baseras på storskalig import. Sverige behöver göra en storsatsning på att öka den inhemska produktionen. För FoU samt produktionsstöd kan t ex 10 mdr kr avsättas.

Storsatsning på elflyg
Omfattande subventioner för att påskynda inrikesflygets omställning. Fler miljarder kan satsas.

Storsatsa på trafiksäkerhetsåtgärder
Det är oacceptabelt att så mycket trafik sker där bara en målad linje utgör säkerhetssystem mot mötesolyckor. Storsatsa på mötesseparering och att rensa kring vägarna så att avkörningar inte behöver ge ödesdigra konsekvenser. Ge ekonomiska stimulanser så alla nya bilar har den bästa säkerhetsutrustningen. Minst 5 mdr kr bör satsas.

Storsatsning på separering av trafikslag
Bygg ut separerade cykelbanor och gångbanor skilda från vägtrafiken som skapar säkrare flöden.

Mobilitetsstärkande investeringar ca 100 mdr kr
Stärk Sveriges konkurrenskraft genom att snabbt genomföra dessa investeringar:
– Dubbelspår järnväg Gävle-Sundsvall.
– Dubbelspår järnväg Falun-Borlänge.
– Upprustning och mötesseparering av E4 från Härnösand och norrut förbi Skellefteå, inkl Förbifarter vid Härnösand, Örnsköldsvik och Skellefteå.
– Upprustning Rv 70/E16 Dalarna.
– Mötesseparering E18 Karlskoga.
– Fyrfältsväg E18 Västerås-Köping, Västmanland.
– Mötesseparering Rv 56 Gävle-Uppsala län, Gävleborg.
– Fyrspår järnväg Uppsala-Märsta.
– Östra länken, komplett ringled runt Stockholm.
– E22-paketet – Förbifart Norrköping, fyrfältsväg Kalmar-Oskarshamn med elförsörjning mm.
– E6 Skåne ytterligare körfält Alnarp-Löddeköpinge.
– E6 Tunnel Trelleborgs hamn.
– Järnväg Skåne, Västkustbanan tunnel Helsingborg-Maria.
– Järnväg Skåne dubbelspår Malmö Trelleborg.
– Järnväg Skåne dubbelspår Hässleholm-Kristianstad.
– Sjöfart, nya slussar Trollhätte kanal.

Redaktören
redaktoren@bytbil.com

Relaterade artiklar

Scrolla till toppen av sidan
Till Bytbil.com