Bytbil är en del av Schibsted. Schibsted ansvarar för hanteringen av din data på den här webbplatsen. Läs mer

Redaktionen tipsar

10 råd inför ett köp av begagnad bil

Att köpa en begagnad bil innebär mycket mer än modellår och mil.

10 råd inför begagnatköpet Att köpa en begagnad bil innebär mycket mer än modellår och mil. Därför bör den bilsugne begagnatspekulanten vara noggrann för att undvika överraskningar. Läs tipsen här.

10 råd inför ett köp av begagnad bil
Att köpa en begagnad bil innebär mycket mer än modellår och mil.. Därför är det viktigt att noga kontrollera allt för att undvika otrevliga överraskningar.

1.Undersök marknaden
Ta först reda på vilka behov som bilen ska fylla. Är det tal om en pendlarbil fram och tillbaka till jobbet? Ska du använda bilen i jobbet? Är det viktigaste att kunna transportera barnen till och från hockeyträningen? Utifrån detta kan du sedan begränsa din sökning till rätt segment. När du bestämt dig för vilken biltyp som du behöver börja leta efter passande objekt. På bytbil finns det en sökfunktion som snabbt och enkelt ger en översyn av de flesta MRF-anslutna handlarnas objekt.

Priset är givetvis en viktig faktor, men ha i åtanke att driften även är en stor kostnad. Därför kan en dyrare men bränslesnål bil vara den bättre affären i längden. På Konsumentverket.se finns ett beräkningsprogram som visar att låga bränslekostnader nästan alltid går hand i hand med en låg totalkostnad. Här hittar du Konsumentverkets bilkalkyl.

2.Titta på många bilar
Spetsa inte in dig på ett enskilt objekt utan se till att skaffa dig alternativ. Det kan skilja mycket både i pris och skick mellan två lika gamla bilar av samma märke. Ett råd kan även vara att ringa runt till bilhandlare och fråga om det finns nya objekt på ingång.

3.Inbyten
Om du äger en bil och vill använda den som inbyte, tänk på att många handlare är märkesspecialiserade och betalar olika beroende på om de saluför ”ditt” märke eller ej. Dessa handlare kan också vara billigare på andra märken, vilket innebär att det är lika viktigt att kontrollera marknaden för inbytesbilen. Att tänka på är att du inte ska ha en skuld på det fordon som du tänker byta in. Om du är ägare av en äldre bil är det oftast bättre att försöka sälja den privat.

4.Testa bilen, begär varudeklaration
När du väl har hittat en bil som faller i smaken, se till att få testköra den och begär en varudeklarering (det är ett krav att alla som säljer bilar yrkesmässigt ska kunna visa upp en varudeklaration. Saknas detta är det antagligen en oseriös bilhandlare). Kontrollera även när bilen ska besiktigas nästa gång och ta del av serviceboken, glöm inte att det är du som köpare som är ansvarig för att bilen är försäkrad efter det att du köpt den.

5. Avtal/ kontrakt bytes och ångerrätt
Som köpare har du rätt till att ångra ett bilköp, men det måste ske innan bilen levereras. Hos många bilhandlare har försäljarna inte så kallad ställningsfullmakt, vilket i praktiken betyder att det oftast krävs en skriftlig beställning. Först när den har godkänts av handlaren blir beställningen bindande för både säljare och köpare.

När det är dags att skriva kontrakt finns det ett standardavtal som är framtaget av Motorbranschens Riksförbund och Konsumentverket, detta är ett avtal som grundas ur konsumentköplagen och som är tvingande till konsumentens fördel. Det innebär att avtal som ger dig sämre rättigheter än vad som sägs i konsumentköplagen är ogiltiga.

6. Leverans av bil
När det är dags för att hämta ut bilen bör du göra en leveranskontroll. Det är nu det i stort sett är sista chansen att upptäcka fel och brister. Kontroller att det som står upptaget i köpehandlingen finns med. Se även till att alla handlingar följer med bilen såsom kontrakt, garantisedel, instruktionsbok och registreringsbevis.

7. Efter köpet – Grundskydd
När du köper en begagnad bil av en bilhandlare gäller konsumentköplagen. Bilhandlaren är tvungen att följa konsumentköplagen och kan inte ge dig sämre villkor än vad som sägs i lagen om inte annat uttryckligen står i lagtexten. Du kan däremot förhandla dig till bättre villkor än vad lagen föreskriver. Konsumentköplagen ger dig alltså ett minimiskydd. En ytterliggare skydd är att alla bilhandlare som är anslutna till MRF (Motorbranschens riksförbund) måste följa Allmänna Reklamationsnämndes beslut.

8. Fel och befintligt skydd – sexmånadersregeln
Vad som kan betraktas som fel styrs av konsumentköplagen. Det som avtalades när bilen köptes har stor betydelse. Vid en bedömning utgår man från vad som avtalats vid köpet. Det är alltså inte fel på bilen i konsumentköplagens mening om köparen kände till bristen vid köpet, till exempel genom att säljaren redovisat den i varudeklarationen.

Sedan den 1 juli 2002 gäller att de fel som visar sig inom sex månader efter det att bilen levererats ska anses som att de funnits vid köpet, om säljaren inte kan motbevisa detta. Om det är uppenbart att felet beror på något som hänt efter köpet är säljaren heller inte ansvarig för felet. Samma sak gäller om du själv varit vårdslös eller om felet beror på en olyckshändelse som inträffat efter köpet. Efter sex månader, eller eventuell längre garantitid, är det konsumenten som ska visa, eller göra sannolikt, att felet fanns redan vid köpet.

9. Reklamation
När ett fel upptäcks ska det reklameras till säljaren inom skälig tid. Enligt konsumentköplagen kan fel som upptäcks inom tre år från köpet reklameras. Du som ägare till bilen måste reklamera hos säljare INNAN du låter avhjälpa ett fel. Säljaren har nämligen rätt att själv försöka åtgärda felet. Detta är något som många personer missar och de åtgärdar själv felet och kräver sedan ersättning av säljaren.

Fel som visar sig senare än tre år efter leveransen kan du inte påtala om inte säljaren handlat grovt vårdslöst, i ”strid mot tro och heder” eller om bilen vid leveransen hade sådana fel som utgjorde fara för liv och hälsa, eller om bilen har levererats med garanti som överstiger denna tid.

10. Köp av privatperson
Viktigt att veta är att om du väljer att köpa av en privatperson så gäller andra regler än hos en bilhandlare. Först och främst är att det är du som köpare som måste kontrollera allting. Vem äger bilen och vem är den registrerad på? Sedan den 1 juli 2003 kan man inte längre köpa stulna saker i så kallad ”god tro”. Det innebär att du riskerar att få återlämna bilen till den rättmätiga ägaren utan ersättning om den visar sig vara stulen.

Finns det en skuld på bilen övergår den med köpet och kan bli en riktigt obehaglig överraskning. Om bilen är köpt på kredit (eller är ”leasad”) och betalningar återstår, löper du stor risk att antingen få lämna tillbaka bilen till den rättmätige ägaren (bilen tas som inkasso av skulden) eller att få betala den igen.

Privatköp ger dig inte heller rätt till någon ångerrätt eller garanti samt att konsumentköplagen inte gäller. Du kan då inte vända dig till konsumentvägledningen för direkt hjälp utan behöver istället ta hjälp av en advokatbyrå (Viss rättshjälp och rättsskydd ingår normalt i bil- och hemförsäkringen, men se till att kontrollera vad som gäller med ditt försäkringsbolag). Viktigt är även att allmänna reklamationsnämnden ARN inte tar upp tvister mellan privatpersoner.

Källor: Konsumentverket, Allmänna Reklamationsnämnden, Konsumentvägledarna i Sundsvall. Konsumentcentrum Stockholm, Folksam.
Felix Björklund
redaktoren@bytbil.com

Redaktören
redaktoren@bytbil.com

Relaterade artiklar

Scrolla till toppen av sidan
Till Bytbil.com