Bil Sweden: 2020 präglat av covid-19 men stark utveckling för laddbara bilar

Nyregistreringen minskade med 19 procent

Covid-19 påverkade som mycket annat under förra året även bilindustrin. Nyregistreringen minskade med 19 procent jämfört med 2019, men andelen laddbara bilar har markant ökat. 

Så mycket annat påverkade covid-19 bilindustrin under förra året. Hårda restriktioner ledde till att produktionen drog ned, samtidigt som efterfrågan mattades av. Men trots detta hade Sverige en mindre nedgång i nyregistreringar av personbilar än majoriteten av Europas länder, konstaterar Bil Sweden, när de sammanfattar året 2020.  

En annan slutsats som drogs var att det har varit en urstark uppgång av laddbara bilar (elbilar plus laddhybrider). Laddhybriderna är nu större än dieselbilarna, och Sverige har under de första nio månaderna den högsta andelen laddbara bilar bland nyregistreringar i EU, och är trea allt som allt i Europa.

Totalt registrerades 291 664 nya bilar 2020, jämfört med året innan, vilket är en minskning med 18 procent. Men andelen laddbara personbilar var 32,2 procent, jämfört med 11,3 procent 2019. Laddhybriderna ökade med 166 procent jämfört med förra året, och elbilarna 79 procent.  

– Fordonsåret 2020 blev ett svagare år än vad vi hade räknat med i början av året. Coronakrisen är den viktigaste bidragande förklaringen, men också att jämförelseåret 2019 var det tredje bästa året någonsin vilket ökar fallhöjden. Nyregistreringarna av personbilar uppgick enligt preliminära siffror till 291 664 under 2020, en minskning med 18,1 procent jämfört med 2019. Glädjande är den starka ökningen av laddbara bilar under året med 132 procent till 93 938 av totalmarknaden, säger Mattias Bergman, VD på BIL Sweden.

Inför 2020 så prognoserade Bil Sweden att det skulle nyregistreras 330 000 personbilar, men reviderades ned till 270 000 i april som en följd av covid-19 pandemin, för att under hösten justeras till 280 000. 

LÄS MER: Så få dog i trafiken 2020

Ett nytt år innebär en ny prognos för 2021. 

– Vår prognos för 2021 är 300 000 nya personbilar, vilket är en ökning med ca tre procent jämfört med 2020. Vår prognos om ökade registreringar i år ska ses mot bakgrund av förestående massvaccineringar och en tro på konjunkturåterhämtning under kvartal två, men också av att flera biltillverkare lanserar många nya modeller som når allt fler och större kundgrupper. Samtidigt råder det en mycket hög osäkerhet kring hur konjunkturen kommer att utvecklas och inte minst konsekvenserna av de styrmedelsförändringar som väntas träda i kraft under 2021, säger Mattias Bergman. 

Osäkerheten handlar om den sänkta bonusen för laddhybrider och högre malus även på bilar som släpper ut låga mängder med koldioxid, men även slopandet av den tillfälliga nedsättningen av förmånsvärdet för elbilar, laddhybrider och gasbilar samt generellt höjda förmånsvärden. Sedan finns det även oklarheter om de nyligen stoppade förslaget om exporten av klimatbonusbilar. 

För att fortsätta minskningen av koldioxidutsläppen och även öka trafiksäkerheten är det viktigt att bilparken fortsätter att förnya där nya bilar kommer ut på vägarna och ersätter gamla bilar. Koldioxidutsläppen från nya bilar minskade under 2020 med 22 procent jämfört med 2019, från 120 g/km till 93,7 g/km. 

Tittar man på året som helhet var det en Volvo som var i topp med Volvo S/V60 med 18 567 nyregistrerade bilar, följt av XC60 med 12 291 och XC40 med 10 293. Volkswagen avslutar topp fem med Volkswagen Golf, 9 856, och Passat 9 792 fordon.

LÄS ÄVEN: De mest klickade artiklarna på Bytbil 2020

Anders Nilsson
Redaktör
anders.nilsson@schibsted.com