Trängselskatten höjs i Stockholm

Högre avgifter och fler betaldagar.

Regeringen har beslutat att höja trängselskatten i Stockholm. Detta för att finansiera nya satsningar i regionens kollektivtrafik.

Så var det klart att Regeringen höjer trängselskatten i Stockholm ännu en gång. Från och med den 1 januari 2020 ska det kosta pengar att passera någon av Stockholms betalstationer redan från klockan 06:00 på morgonen och som mest kommer en passage att kosta 45 kronor, inte 35 som i dag. De nya reglerna ska gälla under högsäsong, alltså större delen av året.

Vidare kommer även flera hittills avgiftsfria dagar före röd dag, som dag före Kristi himmelsfärd, nationaldagen och Alla helgons dag att avgiftsbeläggas. Så också med den första veckan i juli. Maxbeloppet som man kan få betala under en dag höjs till 135 kronor.

Det är ju så här mycket.

Enligt regeringens pressmeddelande ska förändringarna bidra till en utbyggnad av kollektivtrafiken i Stockholmsområdet och de pengar man ska använda ska direkt motsvara den ökade intänktsnivån. Efter att man har dragit av system- och administrationskostnader, förstås.

Regeringen säger i pressmeddelandet inte någonting om hur mycket pengar det handlar om, specificerar inte vilka kollektivtrafiksatsningar som åsyftas eller om man räknar med att höjningen kommer att ha några effekter på trafikmängd, trängsel eller miljö.

Men oavsett det träder en annan, ny regel i kraft redan nu vid årsskiftet. Då blir nämligen även tjänstebilister skyldiga att betala trängselskatt.

Daniel Östlund
Redaktör
daniel.ostlund@bytbil.com