Nya besked om skattechocken på tjänstebilar

Skatteverket anser att förslaget på förändring av förmånsvärdet på tjänstebilar är för komplicerat. Nu vill myndigheten skjuta upp förslaget.

Bytbil har tidigare skrivit om att regeringen vill höja förmånsvärdet på tjänstebilar och därmed blir det en skattechock för de som har en tjänstebil.

Från och med 1 januari upphörde den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för miljöbilar. Ändringen innebar att förmånsvärdet på många miljöbilar höjdes med max 40 procent, eller 10 000 kronor per år.

Enligt det nya förslaget får bilens marknadsvärde en större genomslagskraft i förmånsvärdet, och dessutom tillkommer höjda bonus-malus, som träder i kraft 1 april i år.

Förslaget med de höjda förmånsvärdena är tänkt att träda i kraft 1 juli, och skulle generera 150 miljoner kronor i nya skatteintäkter i år och därefter 2,33 miljarder årligen.

Fram till 26 januari har olika instanser på sig att lämna ett remissvar, för att kommentera förslaget. Nu har Skatteverket gett sin syn på det hela. Myndigheten anser visserligen att förslaget om en justering av schablonberäkningen som används för att fastställa värdet av bilförmånen ska genomföras, men att förändringen bör skjutas upp till 1 januari 2022.

LÄS MER: Regeringen: Ska bli att enklare att ladda elbilar hemma

Anledningen är att förenkla för arbetsgivare, samt för myndigheten själv. Katrin Wesling Palm, generaldirektör för Skatteverket, skriver följande:

”Förslaget om justerad beräkning av bilförmån innebär att arbetsgivare, arbetstagare och Skatteverket kommer att behöva hantera ytterligare en beräkningsmodell och att det därmed kommer att finnas tre skilda beräkningsmodeller. Skatteverket vill upplysningsvis framhålla att tre olika beräkningsmodeller ökar komplexiteten i systemet och leder till ökad administration. Det vore därför önskvärt att äldre bestämmelser fasas ut på sikt.”

Som en följd av detta vill de undvika olika värderingsregler under samma beskattningsår, samt ge mer tid till alla att anpassa rutiner och system. Därmed vill de senarelägga införandet av det nya förmånsvärdet till årsskiftet 2021-2022. 

Justeringen av förmånsvärdet föreslås genomföras, eftersom den enligt regeringen, på ett bättre sätt ska spegla kostnaderna av att ha en privatägd bil. 

Efter Skatteverkets remissvar blir frågan, om regeringen vågar gå emot mot sin egen myndighet, eller om de följer råden och avvaktar med att införa det nya förmånsvärdet på tjänstebilar tills 1 januari 2022. 

LÄS ÄVEN: Så ska Panasonic ge elbilar ett bättre rykte

Anders Nilsson
Redaktör
anders.nilsson@schibsted.com