Bytbil är en del av Schibsted Marketplaces. Schibsted News Media AB och Schibsted ASA är ansvarig för dina data på denna sidan. Läs mer här

Användarvillkor Bytbil - för användare av bytbil.com

Gällande från den 1 januari 2023

Dessa villkor (“Användarvillkoren”), tillsammans med andra villkor som du från tid till annan blir presenterad för, reglerar din användning av webbplatsen bytbil.com (“Bytbil”).

Bytbil tillhandahålls av Blocket AB, org nr 556610-3429 och Schibsted Sverige AB, org nr 556536-9500 (“Blocket”, “vi” eller “oss”). Blocket ingår i Schibsted-koncerne (“Schibsted”). Mer information om Schibsted och de enskilda bolag som ingår i koncernen hittar du här http://www.schibsted.com.

Genom att använda Bytbil godkänner du Användarvillkoren. Du hittar länk till tidigare versioner längst ner i Användarvillkoren.

FÖR DIG SOM ANNONSERAR PÅ BYTBIL
För annonsering på Bytbil gäller villkoren för annonsering som du hittar här.

ANVÄNDNING AV BYTBIL
På Bytbil kan du få information om, jämföra fordon och komma i kontakt med handlare som säljer fordon. Du får inte använda Bytbil på sådant sätt att vi eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Du får inte bryta mot svensk lag och du måste följa våra regler.

Vi förbehåller oss rätten att blockera eller stänga av användare som missbrukar, manipulerar eller använder Bytbil i strid med användarvillkoren.

Om du vill använda Bytbil i kommersiellt syfte, i annan egenskap än annonsör, måste du inhämta skriftligt godkännande från Blocket.

DINA PERSONUPPGIFTER
Schibsted Sverige AB ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter som sker när du använder Webbplatsen och Tjänsterna. Du hittar fullständig och detaljerad information om Schibsteds behandling av personuppgifter i Schibsteds personuppgiftspolicy. Där hittar du information om vilka uppgifter vi behandlar, våra syften med behandlingen av personuppgifter och vilka möjligheter och rättigheter du har.

Du kan göra inställningar och val relaterade till behandlingen av dina personuppgifter i dina kontoinställningar.

ANVÄNDARKONTO
För att kunna använda vissa funktioner på Bytbil krävs att du har ett användarkonto, exempelvis om du vill spara annonser och sökningar. Du skapar ett användarkonto hos Schibsted (ett så kallat Schibsted-konto). När du har skapat ett Schibsted-konto kan du använda detta på flera olika sajter som tillhandahålls av Schibsted. Du kan läsa mer om vad ett Schibsted-konto är här. I samband med att du skapar ett Schibsted-konto accepterar du även villkoren för Schibsted-kontot som gäller i tillägg till dessa Användarvillkor.

Tänk på att ditt Schibsted-konto är personligt och du ansvarar för all aktivitet som sker genom det.

För att göra Bytbil tryggare kan du behöva verifiera dig med BankID eller andra metoder för verifiering som vid var tid finns tillgängliga för att kunna använda Bytbil.

RANKNING AV ANNONSER
Annonser som publiceras på Bytbil listas som huvudregel i kronologisk ordning, dvs den annons som senast publicerats visas högst upp i vår listning av annonser. För att ge dig bästa möjliga sökträff har du också möjlighet att visa annonser baserat på relevans.

Vi tillhandahåller ett relevansbaserat sökresultat där vi presenterar de annonser som vi tror är relevanta för dig baserat på hur du har använt dig av Bytbil. Detta innebär att vi kan visa dig annonser som du besökt tidigare eller som liknar annonser som du besökt tidigare. Vi kan också visa dig annonser som andra användare med liknande besökshistorik har kollat på för att du ska få möjlighet att upptäcka annonser som du inte upptäckt ännu.

Annonser sorteras på olika sätt beroende på om du har använt dig av ett sökord eller inte. Du kommer alltid att kunna se hur ditt sökresultat sorteras och välja hur du vill sortera det.

VÅRT ANSVAR OCH SKYLDIGHETER
Bytbil är framför allt en annonsplats och ett forum som låter bilhandlare annonsera varor och som förmedlar kontakt mellan användare och bilhandlare. Vi har ingen kontroll över och är inte part i avtal mellan köpare och säljare. Vi ansvarar inte för det utannonserade objektet eller för att information som presenteras om objektet är komplett eller uttömmande och kan inte ställas till svars för avsaknad av information eller felaktig information. Vid eventuell tvist mellan säljare och köpare ska köparen kontakta säljaren och försöka lösa tvisten. Vi garanterar inte en kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Bytbil. Driften av Bytbil kan komma att störas av ett antal funktioner utanför vår kontroll och vi ställer därför inga garantier som gäller Bytbils funktion eller tillgänglighet. Vi kan inte hållas ansvariga för skada som kan drabba användaren med anledning av detta.

Vi ersätter endast direkta kostnader som uppkommit vid användande av Bytbil som en direkt följd av vårdslöshet från vår sida. Vi ansvarar inte i något fall för indirekta skador såsom utebliven vinst, förlust av data, kostnader som blivit onyttiga eller andra följdskador.

ÄNDRINGAR AV BYTBIL
Vi har rätt att göra ändringar av Bytbils innehåll, design och funktioner utan föregående meddelande. Vi kan också när som helst och utan föregående information besluta att avveckla Bytbil eller ersätta Bytbil med andra tjänster. I sådant fall förbehåller vi oss rätten att avsluta din tillgång till Bytbil.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER
Annonser och innehåll på Bytbil kan innehålla länkar till annonsörers och andra tredje parters webbplatser. Vi ansvarar inte för länkade webbplatser.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Vi, eller våra licensgivare, är innehavare av de immateriella rättigheterna till text, bild, design och det övriga material och den information som görs tillgänglig på Bytbil. Samma sak gäller den bakomliggande programkoden för Bytbil. Sådant material och information får inte användas på annat sätt än inom ramen för normal användning av Bytbil.

Användning av automatiserade tjänster såsom robotar, spindlar, indexering etc och andra metoder för systematisk användning av innehållet på Bytbil är inte tillåtet utan skriftligt tillstånd.

Det är inte heller tillåtet att samla, kopiera, sälja, reproducera, distribuera eller på något annat sätt använda innehåll på Bytbil, eller tillgängliggöra information som finns på Bytbil på andra annonseringsplattformar eller kommersiella plattformar av annan art.

SKADEERSÄTTNING
Du åtar dig att hålla oss skadeslösa för det fall tredje part ställer krav på ersättning på grund av att du agerat i strid med dessa användarvillkor, gällande lag eller tredje parts rättigheter.

ÄNDRINGAR I ANVÄNDARVILLKOREN
Vi har rätt att ändra dessa användarvillkor och kommer då att publicera de ändrade villkoren på Bytbil. De nya villkoren blir gällande för användare av Bytbil från och med det datum de publiceras på Bytbil.

ÖVERLÅTELSE
Vi har rätt att utan ditt samtycke helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter till annat bolag som helt eller delvis, direkt eller indirekt ägs av Schibsted-koncernens moderbolag, Schibsted ASA, eller till en tredje part i anslutning till en verksamhetsöverlåtelse som inkluderar Bytbil.

TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTE
Villkoren ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. Tvister ska avgöras av svensk allmän domstol.

Om du är konsument och har klagomål på Bytbil kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, läs mer på www.arn.se.

KONTAKT
Om du har frågor eller synpunkter på Bytbil eller på dessa användarvillkor, vänligen kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges nedan.

Våra kontaktuppgifter är
Blocket AB, 105 18 Stockholm

E-postadress: butiker@blocket.se
Telefon: 0774 - 45 00 00

TIDIGARE VILLKOR
Här hittar du tidigare versioner av Bytbils Användarvillkor

Tidigare användarvillkor t.o.m 31 december 2022