Bytbil är en del av Schibsted Marketplaces. Schibsted News Media AB och Schibsted ASA är ansvarig för dina data på denna sidan. Läs mer här

Användarvillkor Bytbil - för användare av bytbil.com

Senast uppdaterade den 28 september 2020.

Dessa villkor (“Användarvillkoren”), tillsammans med andra villkor som du från tid till annan blir presenterad för, reglerar din användning av webbplatsen bytbil.com (“Tjänsten”). Tjänsten tillhandahålls av Blocket AB (“Blocket”, “vi” eller “oss”) som är ett bolag inom Schibsted Media Group (“Schibsted”). Mer information om Schibsted och de enskilda bolag som ingår i koncernen hittar du här: http://www.schibsted.com.

Genom att använda Tjänsten godkänner du Användarvillkoren.

För annonsering på Bytbil gäller villkoren för annonsering som du hittar här.

ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN
Tjänsten ger dig som användare möjlighet att få information om, och jämföra fordon och komma i kontakt med handlare som säljer fordon. Du får inte använda Tjänsten på sådant sätt att Blocket eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Du får inte bryta mot svensk lag och du måste följa våra regler.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
I vår Personuppgiftspolicy finns det information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi skyddar din integritet när du använder Tjänsten.

BLOCKETS ANSVARSFRIHET
Tjänsten är huvudsakligen en annonsplats. Tjänsten är således ett forum som låter bilhandlare annonsera varor och som förmedlar kontakt mellan användare och bilhandlare. Blocket har ingen kontroll över och medverkar inte i en potentiell transaktion mellan köpare och säljare. Vi ansvarar inte för det utannonserade objektet eller för att information som presenteras om objektet är komplett eller uttömmande. Det åligger varje användare att kontrollera att informationen som anges på bytbil.com överensstämmer med det aktuella försäljningsobjektet. Blocket kan inte ställas till svars för avsaknad av information eller felaktig information.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER
Inom ramen för Tjänsten tillhandahålls länkar till samarbetspartners webbplatser. Blocket ansvarar inte för innehållet på en länkad webbplats eller för webbutsändningar eller andra typer av överföringar som sker från länkade webbplatser.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Blocket, eller Blockets licensgivare, innehar de immateriella rättigheterna till text, bild, design och det övriga material och information som görs tillgängligt för dig genom din användning av Tjänsten. Samma sak gäller den bakomliggande programkoden för Tjänsten. Sådant material och information får inte användas på annat sätt än inom ramen för normal användning av Tjänsten.

Användning av automatiserade tjänster såsom robotar, spindlar, indexering etc och andra metoder för systematisk användning av innehållet på Webbplatsen är inte tillåtet utan skriftligt tillstånd från Blocket.

FÖRÄNDRINGAR I VÅRT ERBJUDANDE
Vi kan när som helst och utan föregående information besluta att avveckla Tjänsten eller ersätta Tjänsten med andra tjänster. I sådant fall förbehåller vi oss rätten att avsluta din tillgång till Tjänsten, vilket kommer att ske efter att du har fått information om detta.

ÄNDRINGAR I ANVÄNDARVILLKOREN
Vi har rätt att ändra innehållet i Tjänsten eller Användarvillkoren från tid till annan. I den mån vi gör väsentliga förändringar av Användarvillkoren som kräver ditt samtycke kommer vi dock att inhämta sådant innan förändringen träder i kraft.

LAGVAL OCH TVIST
Svensk lag tillämpas på Tjänsten och Användarvillkoren och tvist hänförlig till dessa ska avgöras av svensk allmän domstol. Du kan också vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, läs mer på www.arn.se.

KONTAKT
Om du har frågor eller synpunkter på dessa Användarvillkor, vänligen kontakta oss på:

Blocket AB
Org. nr 556610-3429
Västra Järnvägsgatan 21
105 18 Stockholm

E-postadress: butiker@blocket.se
Telefon: 0774 - 45 00 00