Ny rapport: 50 procent laddbara bilar år 2030

Kräver en kraftig utbyggnad av laddinfrastrukturen

År 2030 kommer 50 procent av alla bilar som finns på svenska vägar vara laddbara framgår av en ny rapport. Den konstaterar också att utsläppen från personbilar skulle minska med 57 procent, men då krävs en kraftig utbyggnad av laddinfrastrukturen. 

I en ny rapport från Stockholms Handelskammare analyseras omställningen till elektrifierade fordon och hur den påverkar den svenska flottan med fordon under de kommande tio åren. Rapporten bygger på tre olika scenarior: låg, medel och hög. Medelscenariot är troligast. 

Enligt det scenariot kommer den totala fordonsflottan växa linjärt utifrån den genomsnittliga förändringen per år mellan 2006–2019, samtidigt som ökningen av antalet laddbara fordon baseras på den genomsnittliga tillväxttakt som uppmättes för åren 2017/2018, 2018/2019 och 2019/2020. 

I det scenariot så kommer varannan bil som rullar på de svenska vägarna vara laddbar 2030. Det motsvarar 2,6 miljoner bilar. Det innebär att från och med 2028 kommer alla nyregistrerade bilar vara laddbara.

LÄS MER: Eldrivna bilar kör för första gången om dieselbilar

Följer den faktiska utvecklingen det förutsagda scenariot, betyder det att utsläppen från personbilar 2030 är 57 procent lägre jämfört med nivåerna som förekom 2018. Dock behöver antalet laddpunkter öka från dagens 10 300 till cirka 260 000 år 2030, för att vara i linje med dagens EU-rekommendationer. Stockholm, Uppsala, Örebro, Skåne och Jönköping har fler laddbara bilar per laddpunkt, än vad som rekomenderas. Exempelvis skulle Stockholm behöva bygga 48 000 nya laddpuntker för att befinna sig på EU:s rekommenderade nivå 2030. 

– Elbilstrenden är extra stark runt stadsregionerna och det har fått till effekt att vissa regioner, bland annat Stockholm och Uppsala, ligger på dubbelt så många fordon per laddpunkt i jämförelse med EU:s rekommenderade nivå. Det kommer bli viktigt att politiken säkerställer att infrastrukturen hänger med förändringen på marknaden, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

LÄS ÄVEN: Andelen laddbara bilar i Sverige ökade under oktober

Anders Nilsson
Redaktör
anders.nilsson@schibsted.com