Kravet: Sänk hastigheten till 30 km/h

Förare följer inte hastighetsbegränsningarna tillräckligt bra

Förare behöver hålla hastigheterna bättre, speciellt på gator med 40 km/h, menar organisationen NTF. Nu kräver de en sänkt hastighetsbegränsning i städerna. 

Medelhastigheten på kommunala gator har minskat, men samtidigt behöver förare bli bättre på att hålla hastigheter, speciellt på gator med hastighetsgränsen 40 km/h. De menar Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) och VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).

– Sverige har nått målet för 2020, nämligen att medelhastigheten ska ha gått ner med 3 km/tim sedan 2012. Däremot behöver förare bli bättre på att hålla hastighetsgränserna på 40-sträckor, gator där det ofta rör sig mycket oskyddade trafikanter, säger Anna Vadeby, en av VTI-forskarna som sammanställt rapporten.

Enligt den Nationella vägdatabasen (NVDB) så har längden på kommunala 30-sträckor ökat med 30 procent, 40-sträckor femdubblats sedan 2012, medan 50-sträckorna har halverats under samma tidsperiod. När en hastighetsgräns sänks med 10 km/h utan att det görs någon fysiskt förändring av trafikmiljön leder till en förändring av medelhastigheten med cirka 2 km/h, menar NTF. 

Enligt ett riksdagsbeslut skulle antalet döda i vägtrafiken halveras mellan 2017 och 2020. Forskare har granskat trafiksäkerhetsutvecklingen, bland annat genom att mäta efterlevnaden av hastighetsgränserna på det kommunala vägnätet i tätorten. Mätningarna har genomförts varje år sedan 2012.

LÄS MER: Folksams undersökning visar: yrkesförare kör för fort

2020 var det 52 procent som höll hastigheten på 40-vägarna, medan 2018 var det 53 procent. Motsvarande siffra för 50, 60 och 70 km/h förra året var 73, 78 och 69 procent.  

– Det är dags att börja prioritera de oskyddade trafikanternas säkerhet även om det i vissa fall kanske måste ske på bekostnad av bilisternas krav på framkomlighet, säger Marie Nordén generalsekreterare NTF.

Ett delmål är att minst 80 procent av trafiken ska köra inom gällande hastighetsgränser. För att nå dit menar NTF att efterlevnaden på gator med låg hastighet som behöver bli bättre, framför allt på vägar med en hastighetsgräns på 40 km/h. 

I en debattartikel på DN debatt så kräver NTF att man nu behöver sänka hastigheten i tätorten till 30 km/h. Det gäller från både vägar med 50 och 40 km/h, för att det ska få en påtaglig effekt på trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna, eftersom förarna har blivit sämre att hålla hastighetsgränserna på 40 km/h.

LÄS ÄVEN: Kia om nya EV6: ”Ett statement där vi visar vad vi kan”

Anders Nilsson
Redaktör
anders.nilsson@schibsted.com