Svenskarna kör mer bil

Trafikmängden ökar i takt med befolkningsökningen.

Under fjolåret ökade antalet mil vi kör med bil. Det visar en rapport från förvaltningsmyndigheten Trafikanalys.

Allt fler mil körs med bil varje år enligt en rapport från förvaltningsmyndigheten Trafikanalys. I fjol rullade svenskregistrerade personbilar sammanlagt 6,8 miljarder mil, en sträcka motsvarande 1.700 varv runt jorden och en ökning med 1,3 procent jämfört med 2016. Ökningen korrelerar med befolkningsökningen, som också var 1,3 procent under samma period.

Men varje enskild bil körde faktiskt en kortare totalsträcka under 2017 än under det föregående året, 1.211 mil i snitt. Det beror på att antalet bilar i trafik har ökat. I fjol såldes fler nya bilar än någonsin tidigare.

Volvo Cars

Och mest av alla sålde Volvo XC60.

Fortfarande står fossila drivmedel för den absolut största delen av personbilstrafiken, 92 procent där bensin och diesel har lika stora andelar – dieselbilarna är färre, men rullar längre sträckor. Rena elbilar stod för blott 0,2 procent av alla tillryggalagda trafikmil.

Personbilar är inte det enda fordonsslaget vars användning ökar. Faktiskt uppvisade samtliga trafikslag ökningar i mätningen där lätta lastbilar står för den största totala körsträckan efter personbilar med dryga 900 miljoner mil, en ökning med tre procent.

Rapporten i sin helhet finns att läsa på Trafikanalys hemsida, med mer information om körsträckor för olika fordonsslag fördelat på län, ägandeform och drivmedelstyp.

Daniel Östlund
Redaktör
daniel.ostlund@bytbil.com