Sex kronor dyrare bensin kan bli verklighet

Motorbranschens Riksförbund rasar mot Miljömålsberedningens förslag

Om utsläppen ska minska vill Miljömålsberedningen chockhöja bränsleskatten. Men det skulle slå hårt mot gemene man. ”Ett dråpslag”, säger MRFs VD i en kommentar.

Miljömålsberedningen med sex av riksdagspartierna bakom sig presenterade häromdagen sitt slutbetänkande. Målet är att utsläppen från inrikes transporter skall minskas med 70% till 2030, allt för att mänskligheten och isbjörnarna ska överleva i framtiden. Men det kan också göra livet surt för landets bilister.

Om målet ska uppnås, föreslås en rad åtgärder i det 748 sidor långa betänkandet. Bland annat vill Miljömålsberedningen att koldioxidskatten ska höjas, vilket tillsammans med övriga förändringar och styrmedel ska ge ”en kostnadseffektiv minskning av utsläppen av växthusgaser i den icke-handlande sektorn så att etappmålet till 2030 nås”.

Mer konkret föreslår Miljömålsberedningen att koldioxidskatten höjs från dagens 112 öre/kg till 380 öre/kg. Det motsvarar en ökning på 239 procent eller 6 kr/l för bensin och 7,20 kr/l för diesel. Vid pumpen skulle alltså soppan kosta över 20 kr/l.

Motorbranschens Riksorganisation, MRF, rasar över förslaget.
– Skulle detta förslag bli verklighet så är det ett dråpslag för den enskildes mobilitet och för Sverige som nation, säger MRFs VD Tommy Letzén i en kommentar.

Foto: Bytbil
redaktoren@bytbil.com

Daniel Östlund
Redaktör
daniel.ostlund@bytbil.com