Så vill regeringen skärpa miljökontrollerna vid besiktningen

Är för svårt att mäta små utsläpp

Tidigare har myndigheter varnat för att det är svårt att mäta de utsläpp som nya fordon ger ifrån sig. Därför vill nu regeringen skärpa miljökontrollerna vid bilbesiktning,

Testmetoden för utsläpp, WLTP, har fått kritik för att vara ”för snäll” och resultaten visar upp till fyra gånger lägre värde jämfört med verkligheten. Därför ska testmetoden skräpas och bli strängare.

Samtidigt har regeringen gett myndigheter i uppdrag att analysera miljökraven på bilar vid besiktning, och enligt dem saknas det förutsättningar för en skärpt miljökontroll. Exempelvis räcker dagens testmetoder inte alltid till för att mäta låga utsläpp som nya fordon ger ifrån sig. Ett annat problem är enligt myndigheterna att det saknas kunskap om hur ett gränsvärde påverkar verkliga utsläpp.

Därför har regeringen nu gett Transportstyrelsen i uppdrag att se över förutsättningarna för en skärpt miljökontroll vid besiktningen, viket ska ge en bättre luft. Analysen ska både gälla personbilar, lastbilar, A-traktorer och övriga fordon i den mån som det anses vara relevant.

– Det är av största vikt att utsläppen från fordon minskar för att nå de svenska miljömålen. Regeringen vill därför se skärpta miljökrav i bilbesiktningen, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Transportstyrelsen ska redovisa uppdraget till infrastrukturdepartementet senast den 15 februari 2023.

Anders Nilsson
Redaktör
anders.nilsson@schibsted.com