Så få håller 40-gränsen

NTF har kartlagt

Under hösten genomförde NTF en tredje och uppföljande mätning av trafikanters hastighetsval i tätort och det är beklämmande resultat.

VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) har analyserat resultaten från NTFs mätningar och de visar att landets bilister fortfarande har problem att hålla hastighetsgränsen i tätorter och sämst är det på 40-vägarna.

Riksdagens mål är att nå en halvering av antalet dödade i vägtrafiken från 2007 till 2020, och för att gå i mål med det måste i första hand hastighetsefterlevnaden på gator med lägre hastighetsbegränsning förbättras, skriver NTF i ett pressmeddelande. Om mindre än fyra år, 2020, behöver 80 procent av all trafik hålla hastigheten.

– Vad vi kan se i den här mätningen är att det inte skett några signifikanta förändringar jämfört med 2014, säger Anna Vadeby, forskare på VTI.

Totalt var det 64 procent av den studerade trafiken som höll hastighetsgränsen. Sämst var efterlevnaden på gator med hastighetsbegränsning 40 km/tim, där mindre än hälften, närmare bestämt 44 procent av trafiken höll hastighetsgränsen. På gator med 50 km/tim höll 66 procent hastigheten. På gator med 60 km/tim var det 75 procent och på 70 km/tim var det 72 procent som höll hastighetsgränsen.

Mätningarna genomfördes av NTF under september månad i 23 olika orter i Sverige på det kommunala huvudvägnätet med hastighetsgränser mellan 40 km/tim och 70 km/tim.

– Hur länge ska vi nöja oss med att konstatera att folk kör för fort och att för många dödas och skadas i våra tätorter? Om vi ska halvera antalet dödade i vägtrafiken till 2020 måste hastighetsefterlevnaden bli mycket bättre – och det börjar bli bråttom, säger Marie Nordén, generalsekreterare för NTF.

Trafikmiljöutformningen i tätort är viktig om man vill få ner hastigheterna och skapa förståelse bland trafikanter för hastighetsbegränsningen men eftersom det är bara är fyra år kvar till 2020 och ombyggnationer oftast tar tid behövs det även åtgärder som kan påverka hastigheten med början redan idag.

Foto: NTF / Montage
redaktoren@bytbil.com

Redaktören
Redaktör
redaktoren@bytbil.com