Risken för skador ökar när hantverkarbilar lastas fel

Krocktester visar på riskerna.

Nya krocktester visar att risken för skador tydligt ökar om hantverkarbilar lastas fel.

Folksam har genomfört krocktester med hantverkarbilar för att se hur lös, respektive fast last påverkar krocksäkerheten. Resultaten visar att last som inte har förankrats fast kraftigt ökar risken för de åkande i samband med en krock. Lös last kan tränga igenom metallväggen mot kupéutrymmet och träffa förare samt passagerare fram. 

I testet infick två hantverkarbilar som vardera lastades med 270 kilo last. I ena testat förankrades lasten, medan den var lös i den andra. Krockdockorna fick höga mätvärden på bröstkorg och underben eftersom att lasten pressar stolar och ryggstöd framåt och leder till att benutrymme minskade samt ökade krafter mot bröst och buk. 

– Testresultaten påvisar brister på flera punkter som medför en ökad skaderisk. Det handlar bland annat om att hyllsystemens infästningar i bilen lossnar och orsakar skada på föraren samt bilens förmåga att hindra lös last att tränga in i kupén. Testerna påvisade också problematiken med att säkra mycket last i hantverkarbilar, säger Anders Ydenius, Trafikforskare på Folksam.

LÄS MER: Folksams undersökning visar: yrkesförare kör för fort

Kunskapen hur last bak påverkar säkerhetsnivån är låg eftersom det i dagsläget inte genomförs konsumentkrocktester med lastade bilar. Cirka tio procent av fordonsflottan i Sverige består av lätta transportbilar (hantverkarbilar).

Testerna visar att även om lasten är förankrad på rätt sätt finns det stora risker med hyllsystem som ofta finns i hantverkarbilar. Hyllsystemen som användes i testerna, förvarade både mindre föremål i lådor och även större objekt som glasflaskor och kabeltrummor. I testet där hyllsystemet lastades tungt lossade hela hyllsystemet och pressade både mellanväggen och förarstolen framåt. Skiljeväggen höll inte för betlastning från last i lastutrymmet. 

I testet med lös last fanns det brister i bilen förmåga att stoppa den lösa lasten att tränga in i kupén. 

– Det ligger ett ansvar på biltillverkaren i detta också. De säljer framför allt dessa bilar till hantverkare som ofta lastar relativt tungt. Det bör ligga på biltillverkarens ansvar att bilens surrnings­öglor inte bara dimensioneras för att hålla bilens maxlast vid körning, utan också kunna hålla lasten vid en krock. Vidare bör skiljeväggen mellan lastutrymme och kupé vara kraftig nog för att kunna ta hand om eventuell lättare lös last, säger Anders Kullgren, forskningschef på Folksam.

LÄS ÄVEN: En av fyra stannar inte vid stopp

Anders Nilsson
Redaktör
anders.nilsson@schibsted.com