Protester mot att 150 000 förlorar sitt reseavdrag

”Hur gärna vi vill kommer vi aldrig få den kollektivtrafik som behövs”

150 000 svenskar förlorar sitt reseavdrag – och många andra får försämrad avdragsmöjlighet.
Nu kommer skarpa protester från kommuner och regioner runt om i Sverige.
– Man har inte satt sig in i hur det fungerar här ute på landsbygden. Hur gärna vi än ville, så kommer vi aldrig att få den kollektivtrafik som behövs, säger Christina Lundgren, kommunstyrelsens ordförande i Hedemora, till TT.

Regeringen har lagt ett förslag om att reseavdraget i sin nuvarande form ska avskaffas. I stället införs en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för resor till jobbet som är längre än 30 km, enkel väg. För sträckor över 90 km ges ingen extra ersättning. Du får ersättning för högst 210 arbetsdagar per år. För bristfällig kollektivtrafik kan du få ytterligare 30 kr per dag.

Förslaget ska träda i kraft från 1 januari 2021 är det tänkt och innebär att omkring 150 000 svenskar mister sitt reseavdrag helt och 100 000-tals ytterligare får en skattehöjning när deras avdrag minskar. Förslaget har fått kritik från de som hävdar att det redan är dyrt med bil på grund av höjda drivmedelsskatter och allt högre fordonsskatter på nyare bilar.

Vinnare är de som åker långa sträckor över 30 km per dag med enbart kollektiva färdmedel – men gruppen bedöms vara liten.
Nu rapporterar TT att det nya systemet möts av tuffa protester när kommuner och regioner lämnar in sina remisser. Nästan alla som yttrat sig är starkt kritiska. Bland annat tycker Hedemora, Mellerud och Falkenbergs kommuner att förslaget är fel.

LO och Arbetsförmedlingen vill stoppa förslaget eftersom man tror att det blir svårt att anställa folk i glesbygden.

Länsstyrelserna och regionerna i Kronoberg, Värmland, Västerbotten och Norrbotten fruktar samma effekt när avdraget tas bort och försämras. Snart kanske det inte går att rekrytera läkare, varnar Norrbotten.

– Som en följd av förslaget finns en risk att kompetensförsörjningen av läkare och andra höglöneeyrken kan försämras som en följd av de försämrade förutsättningarna för att pendla längre sträckor, skriver Norrbottens region.

De som gillar förslaget är bland annat Naturskyddsföreningen, sammanslutningen Klimatkommunerna (36 kommuner), Trafikverket och Malmö Stad.

Redaktören
Redaktör
redaktoren@bytbil.com