Önskemålet: Återförstatliga bilbesiktningen

Studie visar att svenskarna inte litar på privata aktörer

Marknaden avreglerades 2010.
Ett dåligt beslut enligt svenska bilägarna. Det framgår av en ny undersökning.

Det var den 1 juli 2010 som staten valde att privatisera bilbesiktningen. Ett beslut som innebar att aktörer med tillstånd får utföra bilbesiktningar.
Men vad tycker svenskarna om avregleringen? Blev det bättre?
Svaret på det är njae. Det visar en undersökning som bythjul.com har genomfört.

Enligt deras studie så känner var fjärde att de inte litat på utförda kontroller och att mer än var tredje upplever att man letar efter fel som inte finns.
I undersökningen har 1 020 bilister svarat och förutom att det framgår att bilägare inte riktigt litar på de privata företagen – 39 procent tycker att det absolut, eller i hög grad vore bättre om bilbesiktningen förstatligas igen.
– Jag tycker faktiskt att det är anmärkningsvärt att 22 procent av bilisterna är osäkra i frågan på om bilbesiktningen bör förstatligas eller inte. En av fyra i BilPanelen säger även att de inte riktigt litar på utförda kontroller och mer än var tredje bilist upplever även att bilbesiktningen ibland eller ofta letar efter fel som inte finns vilket jag säkert tror bidrar till osäkerheten, säger Torkel Hallander, vd och bilsäkerhetsexpert på Bythjul.com.

Foto: Bilbesiktningen

redaktoren@bytbil.com

Redaktören
Redaktör
redaktoren@bytbil.com