Miljontals får höjd elräkning - på grund av elbilar

Elbolaget: Måste bygga ut för att klara alla laddstolpar

Många elkunder och användare i sociala medier har reagerat med ilska över att deras elräkning nu höjs på grund av elbilar. Nu förklarar elleverantören E.on Energidistribution varför elbilar orsakar höjd elräkning.
–Vi måste bygga ut infrastrukturen i elnäten för att klara alla nya laddstolpar, intresset för elbilar växer ju, säger E.ons presschef Ivan Loftrup-Ericson till BytBil.

Flera elnätsbolag har de senaste åren höjt sina priser kraftigt. I vissa kommuner har kunderna fått en ökad distributionskostnad på över 60 procent, enligt Sveriges Radio. Snitthöjningen är 27,4 procent, vilket ska jämföras med övriga priser som bara ökat med sex procent under samma period.

Allra värst drabbat är kunderna hos E.on i Kramfors som fått en höjning med 80 procent. E.on hävdar att höjningarna har behövts för att bygga ut och bygga om elnätet, trots att deras elnätsbolaget E.on Energidistribution gjorde en vinst på 3,9 miljarder kronor på en omsättning på 8,6 miljarder i det senaste bokslutet från 2017. E.on förklarar den höga vinstmarginalen med att elnät är en mycket investeringstung verksamhet (en längre förklaring finns i slutet av artikeln).

Från och med 1 juli i år höjs priset igen – den här gången är orsaken bland annat att nätet måste byggas ut på grund av elbilar som behöver kapacitet för laddning. Det förklarar E.on Energidistribution i ett brev som skickats ut till kunder.

Ett modernt elnät är dessutom en förutsättning för att du ska få el från förnyelsebara källor, kunna ladda din elbil, åka tåg och kanske producera din egen solenergi – både nu och i framtiden, skriver Mats Andersson, lokalnätsansvarig för E.on Energidistribution i ett brev till kunderna om höjningen.

E.on:s presschef Ivan Loftrup-Ericson utvecklar anledningen för BytBil:

– Vi behöver anpassa kapaciteten i elnätet för att klara den kommande utbyggnaden av laddstolpar nu när intresset för elbilar växer. Det är bara ett exempel på de utbyggnader som behöver göras. Det handlar om att det fattas kapacitet i elnätet.

Kan du förstå att många som inte har en elbil är upprörda över att de ska betala utbyggnaden?

– Är man långt ifrån att köpa en elbil kan jag förstå att man retar sig på det.

Även statliga Vattenfall har höjt sina elnätspriser kraftigt. Trots att företagets eldistribution gör fem miljarder i vinst har kunderna i till exempel Säffle och Årjäng fått en höjning på 40 procent på fem år.

Så här förklarar E.on sin miljardvinst i ett uttalande till BytBil:

– Uppgifterna för E.ON Energidistribution AB 2017 stämmer, men vi vill ändå förklara varför förhållandet mellan omsättning och resultat ser ut som det gör. Eldistribution är en mycket investeringstung verksamhet och vinstmarginal är inte ett rättvisande finansiellt mått. Vårt resultat ska göra det möjligt för oss att genomföra de stora investeringar som behövs för att vädersäkra vårt nät och bygga ut kapaciteten, t ex när behovet av eldistribution växer på nya ställen i nätet via vindkraftverk, solceller, urbanisering, digitalisering och elektrifiering. 2017 investerade vi 3,1 Mdr i det aktuella bolaget. Tilläggas kan att resultatet i vårt bolag också varierar mellan åren och påverkas speciellt av större störningar, som stormar. 2017 var ett störningsfritt år medan andra år är mer drabbade.

Redaktören
Redaktör
redaktoren@bytbil.com