Hård kritik mot företags utskick om fabriksgaranti

Delägarens svar på Konsumentverkets skrivelse: "Jag tycker det är nonsens"

I brevutskick har Svenskt Fordonsskydd erbjudit en påstådd förlängning av bilars fabriksgaranti till svenskar vars garanti löpt ut. Konsumentverket riktar nu hård kritik mot företaget och menar att tjänsten saknar koppling till biltillverkarna, att utskicket framstår som en faktura samt att det har brister i information om pris och undantag.
– Vi anser inte att vi gör något fel alls. Jag skulle sälja detta till mina föräldrar, säger Jonas Lindström, en av delägarna, till Bytbil.

Konsumentverket har fått in ett flertal klagomål från privatpersoner angående brevutskick som företaget Svenskt Fordonsskick har gjort. I utskicket marknadsförde de sin tjänst genom att först konstatera att mottagarens fabriksgaranti slutat gälla.

Utskicken inleddes med följande text:

Konsumentverket

Det är detta brevutskick från Svenskt Fordonsskydd som kritiseras av Konsumentverket (klicka för större bild).

”Din fabriksgaranti har slutat att gälla för din XXX med reg.nr XXX. Du kan förlänga ditt skydd i ytterligare tre år genom en ny garanti. o:- i självrisk, snabb skadereglering, bilen repareras på en verkstad nära dig”.

Efter att ha granskat ärendet menar Konsumentverket att brevutskicket inte går att identifiera som marknadsföring.

”För att språkligt kunna tala om en förlängning måste det utgå från något befintligt. Det är här dock inte fråga om en förlängning av en befintlig garanti då det saknas
samband mellan biltillverkarnas garantier och Svenskt Fordonsskydd”, står det bland annat i Konsumentverkets skrivelse.

Verket listar flera punkter som de hävdar bryter mot god marknadsföringssed.

Redan av ytterkuvertet ska det framgå att det rör sig om marknadsföring, menar de. Utskicken bestod av brev där det inte framgick någon reklamidentifiering vilket ”påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut”, enligt Konsumentverket.

Vidare konstaterar verket att utskicket innehåller en inbetalningsavi. För att få inkludera inbetalningsavi ställs mycket höga krav på tydlighet vid marknadsföringsmaterial när en vara eller tjänst inte är beställd. ”Att inte klargöra att det rör sig om ett erbjudande, och inte en faktura, är även ett utelämnande av väsentlig information”, står det i Konsumentverkets skrivelse.

Själva innehållet kritiseras också hårt. Verket konstaterar att det saknas tydlig information om tjänstens huvudsakliga egenskaper gällande pris och undantag.

Bytbil har varit i kontakt med Jonas Lindström som är en av delägarna på Svenskt Fordonsskydd. Han anser att de inte har gjort något fel och påpekar att flera andra aktörer i Sverige använt sig av liknande upplägg.

– Många ska hålla på att säga att vi håller på med en bluff. Men nej, det är ingen bluff. Vi hanterar skador och betalar dagligen ut till kunder som fått skador på sina bilar. Skulle det vara ren och skär bluff skulle vi inte bli så särskilt långvariga, säger Jonas Lindström.

Hur ser du på själva innehållet i Konsumentverkets kritik mot er?

– De menar på att det är otillbörlig marknadsföring. Jag tycker det är nonsens. Det är tydligt: Vi skickar brev till bilägare vars garanti löpt ut. Det är exakt det vi skriver. Det är ett korrekt påstående.

Han håller alltså inte med om de slutsatser som Konsumentverket gör.

– Nej, absolut inte. Skulle jag hålla med om det skulle jag gå emot mig själv och den verksamhet som jag bedriver. Vi gör precis vad de andra aktörerna på marknaden gör.

Konsumentverket framhåller bland annat att ni brister i information om priser. Hur ser du på det?

– Det stämmer inte heller. Priserna framkommer jättetydligt. Det står i hörnet att det är en ansökan, inte en faktura. Att inbetalningsblanketten finns med är för att förenkla. Hur många som helst gör det. Allt står på framsidan. Det är inte skrivet minimalistiskt och den är rätt simpelt utformad. Om man inte kan förstå det är det ju beklagligt.

Innan Konsumentverket tar ställning om några rättsliga åtgärder ska vidtas i ärendet ges Svenskt Fordonsskydd tillfälle att yttra sig om skrivelsen. Ett svar ska ha inkommit senast 2 september.

Jonas Lindström säger att de har en jurist som just nu håller på att skriva ett svar.

– Vi anser inte att vi gör något fel alls. Vi kan stå för den här produkten och jag skulle sälja detta till mina föräldrar, säger han.

Redaktören
Redaktör
redaktoren@bytbil.com