Förslaget: Besiktning vartannat år

Trots kritik vill Transportstyrelsen ändra kraven

Besiktning vartannat år, ingen besiktning på lätta släpvagnar samt nytt kontrollkrav på A-traktorer.
Nu har Transportstyrelsen presenterat sin utredning med förslag på regeländringar.

Att åka och besiktiga bilen är ett nödvändigt ont.
Men snart så kan besöken på bilbesiktningen glesas ut – om/när Transportstyrelsens nya förslag för kontrollbesiktning antas.
Förslaget innehåller bland annat att personbilar och lätta lastbilar ska besiktigas första gången efter fyra år och därefter vartannat – istället för dagens tre respektive varje år.
– Personbilar har betydligt färre tekniska brister idag jämfört med för 15 år sedan och många av de problem som fordon har idag är saker som en fordonsägare ändå ska ha koll på. Det kan vara saker som belysning, vindrutetorkare och däck. Allvarliga trafikolyckor beror inte på att bilar har tekniska brister. Flera av våra närmaste grannländer som Danmark och Norge har längre kontrollbesiktningsintervall än vad Sverige har idag utan att trafiksäkerheten blivit lidande, säger Mats Hjälm, utredare på Transportstyrelsen

Förändringen innebär även att man kommer att ta bort inställelsetermin och besiktningsperiod – och istället gå på rakt årsintervall. Utöver detta föreslås att:
Kontrollbesiktning av släpvagnar som väger under 750 kg slopas.
Krav på besiktning av A-traktorer vartannat år.
Krav på att fem procent av de tunga fordonen ska kontrolleras varje år vid flygande inspektioner.
Fordon äldre än 40 alternativt 50 år ska slippa regelbundna kontrollbesiktningar.

Transportstyrelsen har nu lämnat in sina förslag och nu är det upp till politikerna att ta beslutet. Myndigheten föreslår att de flesta av författningsändringarna ska träda ikraft den 4 februari 2018.

Redaktören
Redaktör
redaktoren@bytbil.com