FN: Exporten av begagnade fordon måste anpassas

Miljoner med exporterade fordon bidrar till luftföroreningar och trafikolyckor

I en ny rapport från FN framgår det att miljoner med begagnade bilar, skåpbilar och minisbussar som exporteras från Europa, USA och Japan är av dålig kvalitet och och bidrar till luftföroreningar samt hindrar ansträngningarna att mildra effekterna av klimatförändringarna.

Rapporten visar att mellan 2015 och 2018 exporterades 14 miljoner lätta fordon runt om i världen och 80 procent gick till låg- och medelinkomstländer, med mer än hälften till Afrika. 

Rapporter ”Used Vehicles and the Environment – A Global Overview of Used Light Duty Vehicles: Flow, Scale and Regulation”, fastställer att den globala fordonsflottan är en stor bidragsgivare till luftföroreningar och klimatförändringar. Transportsektorn är ansvarig för en fjärdedel av de energirelaterade utsläppen av växthusgaser. Fordon är en signifikant källa till partiklar och kväveoxider som är en viktig orsak till luftföroreningar i städer. 

FN uppmanar länder som inte har gjort det, att anta regelverk för minimistandarder, som bidrar till renare och säkrare fordonsflottor, i länder som importerar begagnade bilar. 

– Att rensa upp den globala fordonsflottan är en prioritet för att uppfylla luftkvaliteten globalt och även klimatmålen. Under åren har utvecklade länder ökat sin export av begagnade fordon till utvecklingsländer, eftersom det i stora delar är oreglerat, har det blivit export av förorenade bilar, säger Inger Andersson, verkställande direktör för UNEP. 

– Bristen på effektiva regelverk resulterar i dumpning av gamla, förorenad och osäkra fordon. Utvecklade länder måste stoppa exporten av fordon som misslyckas med miljö- och säkerhetskontroller och inte längre anses vara trafiksäkra i sina egna länder, medan importerande länder bör införa starkare kvalitetsstandarder. 

Rapporten baseras på analyser av 146 länder och fann att två tredjedelar av dem har ett svagt, eller väldigt svagt regelverk för att reglera importen av begagnade bilar. Länder som har genomfört åtgärder för att styra importen, exempelvis genom ålderskrav och utsläpps-standarder har gett dem tillgång till högkvalitativa begagnade bilar, inklusive hybrid och elbilar. 

Ett exempel som rapporten som tar upp är Marockso, som enbart tillåter fordonsimport som är mindre än fem år gamla och ska klara av Euro 4 standarden. Som ett resultat importeras relativt avancerade och rena, begagnade fordon från Europa. 

Nederländerna är ett av exportländerna av begagnade fordon i Europa. Det visade sig att majoriteten av fordonen som exporterade inte hade något giltigt trafiksäkerhetsintyg vid exporten. För det mesta var fordonen mellan 16 och 20 år gamla och de flesta uppfyllde inte Euro 4. Medelåldern för bilar i Gambia är cirka 19 år, medan en fjärdedel av de exporterade fordonen i Nigeria var nästan 20 år gamla.

Dålig kvalitet på begagnade fordon leder även till fler trafikolyckor. Enligt rapporten har länder med oreglerade importregler, såsom Malawi, Nigeria, Zimbabwe och Burundi, höga dödstal i trafiken. 

Nu ska FN försöka stötta införandet av minimistandarder för begagnade fordon. Första fokuset kommer ligga på länder i Afrika. Bland annat är Marocko, Algeriet, Elfenbenskusten, Ghana och Mauritius intresserade att gå med i initiativet. 

Förra månaden beslutade den Västafrikanska staters ekonomiska gemenskap (ECOWAS) för renare bränslen och fordonsstandarder från och med januari 2021. De uppmuntrade även till införande av åldersgränser för begagnade fordon.

Anders Nilsson
Redaktör
anders.nilsson@schibsted.com