100 000 kr i bidrag - även om du inte laddar

Ministern: Bensinskatten tillräckligt för att inte köra på bensin

En laddhybrid-bil som kostar över en miljon får över 100 000 kr i skatterabatt och bidrag på tre år. En stor undersökning visar dock att många förare inte ens packar upp laddkablarna i England och att hybrider i snitt drar 0,71 l / mil.
Ingen kontrollerar om de svenska bilarna laddas, bränsleskatten är ett tillräckligt incitament för att inte köra bilen enbart på bensin, enligt finansminister Magdalena Andersson.

Biljournalisten Robert Collins kritik mot politiken runt laddhybrider som han kallar ”symbolpolitik” har väckt stor uppmärksamhet och delats över 8000 gånger.

Alldeles nyss passerade antalet laddhybrider i Sverige 50 000 bilar. Nästan alla leasas av företag som har dem som tjänstebilar till höginkomsttagare, bilarna kostar för det mesta över 500 000 kronor.

Skattereglerna för laddhybrider är fördelaktiga och kan göra att du får en skattesänkning på över 1000 kr i månaden på förmånsvärdet för hybridbilen om du har tjänstebil. Dessutom är fordonsskatten ofta 10 000 kr lägre för en hybridbil. Och vid inköpet kan du få ett miljöbidrag på mellan 10 000 och 40 000 kr av staten. Totalt under de tre år som tjänstebilen innehas kan det bli bidrag och skatterabatter på över 100 000 kr.

Robert Collin kritiserade de förmånliga reglerna för hybridbilar för att vara oseriös symbolpolitik.

– Det är inte riktigt seriöst miljötänk bakom hybridbilarna, säger han. Men det är rätt i tiden och det är tydligen så här alla vill ha det. Grejen med en hybrid är att kalla den elektrisk och att man kan ladda den i vägguttaget, men hur många har egentligen möjligheten att ladda hemma? Väldigt få personer i storstäderna kan ladda eftersom det knappt finns laddstolpar på gatorna.

En stor undersökning från Storbritannien ger honom rätt. Många förare packar inte ens upp sina laddkablar och bilarna drog 0,71 l/mil i snitt, långt över de 0,20 l/ mil som de ofta anges dra enligt EU-normer. 

BytBil frågade först miljöminister Isabella Lövin om en kontroll av hur laddhybrider körs kan vara aktuell. Men hennes pressekreterare bollade snabbt över frågan till finansminister Magdalena Andersson. 

Finansminister Magdalena Anderssons pressekreterare Isabel Lundin redogör för hur regeringen och ministern ser på beskattningen av laddhybrider. Regeringen anser att bensinskatten är tillräckligt styrmedel för de som inte laddar, och någon kontroll eller uppföljning är inte aktuell:

– Ingen efterkontroll sker gällande om ägaren av laddhybriden kört på el eller fossilt drivmedel. Däremot belastas drivmedlet med skatt. För bensin och diesel både energi- och koldioxidskatt och för el energiskatt. Genom dessa och priset på drivmedlen finns incitament att välja eldrift.

Skatterna baserar sig på EU-normer som gör att bilarna får rejält mycket lägre skatt:

– Skatten baseras på fordonets uppmätta CO2-värde som anger hur många gram koldioxid som fordonet släpper ut per kilometer. CO2-värdet är baserat på en EU-gemensam körcykel och går via typgodkännandet in i Transportstyrelsens vägtrafikregister. Laddhybrider släpper generellt ut mindre koldioxid per kilometer i dessa test och får därmed en lägre fordonsskatt.

Redaktören
Redaktör
redaktoren@bytbil.com