Stäng Stäng
Stäng
Bytbil.com använder sig av cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Läs mer

Personuppgiftspolicy

Bästa Byt Bil-användare, om du inte hinner läsa hela den juridiska texten så kan du kolla in den här sammanfattningen.

Vad gör vi egentligen med dina personuppgifter? (Kortversionen).

Först och främst: Vi samlar, lagrar och behandlar informationen på ett tryggt och säkert sätt i enlighet med personuppgiftslagen.

En del information om dig och ditt användarbeteende måste vi ha för att kunna leverera bra tjänster till dig (t ex om du vill ha push notiser om nya objekt). Men vi använder också informationen för att vässa våra egna system och göra våra tjänster mer användarvänliga (t ex genom att ta reda på vad du har för webbläsare eller vilken typ av produkter du letar efter). Vi håller också koll på era personuppgifter för att förebygga brott och se till att våra tjänster inte missbrukas.

Det finns lägen när vi delar information med andra företag, exempelvis när vi gör olika analyser för att förstå trender och förutsäga marknadens behov, men då är informationen oftast anonymiserad.

Byt Bil, Personuppgiftspolicy 2015 (Långversionen)

Den här personuppgiftspolicyn förklarar vi hur vi samlar in och använder information om våra användare, och hur vi arbetar för att skydda våra användares integritet.

Om du inte kan godta vår personuppgiftshantering eller våra andra villkor ber vi dig avstå från annonsering och att inte använda våra tjänster.

1. Översikt av vår behandling av personuppgifter

Byt Bil kommer att använda dina personuppgifter för att kunna genomföra det eventuella avtal vi kommer att ha med dig som användare och för att kunna vidareutveckla och förbättra våra tjänster. Vi behandlar även personuppgifter i syfte att förse dig med information, innehåll, erbjudanden och marknadsföring som skräddarsys efter ditt användarmönster. Vi använder även informationen för analys i syfte att förstå marknadstrender samt för att begränsa missbruk av våra tjänster. Informationen kan delas med samarbetspartners, andra företag i Schibsted-koncernen och sådana bolag som Schibsted har ett direkt eller indirekt ägande i, för användning i ovan nämnda syften.

Vi behandlar både information du själv lämnar (namn, e-postadress m.m.) och information som automatiskt samlas in genom att du använder våra tjänster, till exempel webbplatser du besöker, tjänster du beställer, information om geografisk position och teknisk information om din enhet och Internetanslutning. Denna information kan kompletteras med uppgifter från Schibsteds gemensamma tjänst för inloggning och betalning, Schibsted Payment (”SPiD”), SPiD-relaterade tjänster och tredje parter.

2. Grundläggande om behandling av personuppgifter

Personuppgifter är information som kan kopplas till en identifierbar person som är i livet. Till exempel personnummer, namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Behandling av personuppgifter är all användning av personuppgifter, till exempel insamling, registrering, sammanställning, lagring och distribution, eller en kombination av dessa användningsområden. All behandling av personuppgifter omfattas av personuppgiftslagen och Datainspektionen är den myndighet som övervakar att lagen följs.

Personuppgiftsansvarig är den som ansvarar för behandlingen av personuppgifter och att det sker i enlighet med personuppgiftslagen. Byt Bil är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med användningen av Byt Bils tjänster och produkter.

3. Vilken information samlar vi in?

Vi samlar in information om dig när du som företag blir kund hos oss och när du som kund eller besökare använder våra tjänster. Uppgifterna kan komma att kompletteras med information från andra SPiD-anslutna tjänster och andra tredje parter. Informationen samlas in på följande sätt.

A. Information som du själv lämnar till oss

När du som kund lägger in annonser och när du som besökare exempelvis bevakar objekt eller kontaktar en handlare lämnar du ifrån dig uppgifter. Denna information lagras i vår databas. På samma sätt samlar vi in information när du kontaktar oss, till exempel genom att skicka e-post till vår kundtjänst.

B. Information som samlas in automatiskt i samband med användning av våra tjänster

När du använder våra tjänster, registrerar vi information om de tjänster och webbsidor du använder och hur du använder dem. Informationen kan delas upp i följande typer:

- Teknisk information om din enhet och Internet-anslutning

Via serverloggar och andra verktyg registrerar vi information om den tekniska enhet du använder och hur den är uppkopplad till våra tjänster, inklusive operativsystem, webbläsarversion, IP-adresser, cookies och unika identifieringsfiler.

- Information om hur du använder tjänsterna

När du som kund lägger upp ett nytt fordon till försäljning, eller när du som besökare söker efter ett fordon, kontaktar en handlare, eller använder våra tjänster i övrigt, registreras aktiviteten automatiskt i våra dataloggar.

Platsinformation

När du använder våra tjänster tar vi fram ditt ungefärliga geografiska läge baserat på din IP-adress och om du använder våra mobila appar, kan vi samla in mer exakta lokaliseringsuppgifter. (Informationen används till exempel för att visa annonser, reklam eller annat innehåll som är relevant för din geografiska plats och för att sammanställa statistik).

Cookies och annat innehåll som lagras lokalt

När du använder Byt Bil försöker vi med olika verktyg att känna igen dig som användare. Vi skulle exempelvis kunna använda cookies (kakor) för att du inte ska behöva logga in varje gång du besöker vår webbplats. Se mer om vår användning av cookies i vår Cookiepolicy.

C. Information från andra källor

Vi kan ibland ta emot information från andra källor, såsom reklamkunder, mätverktyg eller annan tredje part som hjälper oss att förstå din användaraktivitet, dina preferenser eller allmänt förbättra de tjänster vi erbjuder.

4. Vad används uppgifterna till?

Byt Bil behandlar dina personuppgifter för att kunna leverera vår tjänst till dig och för att förbättra och vidareutveckla våra tjänster, bland annat genom att anpassa våra tjänster till vad vi tror är användarnas önskemål. Vi behandlar också personuppgifter för att kunna ge dig information och marknadsföring, personligt anpassade erbjudanden och rekommendationer som är anpassade efter ditt användarbeteende. Vi använder även personuppgifterna i analyser för att förstå marknadstrender och för att försöka förutsäga framtida behov. Du hittar mer information om syftet med behandlingen nedan.

Personliga tjänster, omdömen och marknadsföring

Vi vill kunna ge dig råd och tips om bra tjänster som är anpassade efter ditt beteende på webben. I första hand kan vi ge dig rekommendationer om annonser och tjänster baserat på dina aktiviteter på vår webbplats. Vi kan också rekommendera produkter och tjänster baserat på vad andra användare, med liknande användarmönster, har varit intresserade av. Vi kan även använda dina uppgifter för att anpassa bannerannonser och annat kommersiellt innehåll. Informationen gör också att vi kan leverera digitala reklamkampanjer som är anpassade till dig på alla sajter inom Schibsted-koncernen. Annonsörer som får tillgång till denna typ av uppgifter får stränga restriktioner för sin användning. Informationen till exempel inte användas i något annat syfte än att annonsera på vår webbplats.

Direkt marknadsföring

Om du har en aktiv kundrelation med Byt Bil, kan vi skicka dig marknadsföring via e-post eller andra elektroniska kommunikationsmetoder som möjliggör individuell kommunikation (exempelvis genom sociala medier), om du inte har instruerat oss att inte göra det. Sådan marknadsföring kan också innehålla erbjudanden och information från tredje part. Om du inte har en aktiv kundrelation med oss, kommer vi bara att skicka sådan marknadsföring till dig om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke. Du kan också tacka nej till direkt marknadsföring via länk i utskicket.

Förbättra användarupplevelsen

Vi använder insamlad data för att ge dig mer användarvänliga tjänster och vid behov för att förbättra vårt gränssnitt, till exempel för att användare med en viss webbläsare eller mobiltelefon inte ska ha svårt att se annonser. Informationen som behandlas för detta ändamål kommer normalt att aggregeras och anonymiseras, men vi har också möjlighet att använda denna typ av information för att ge stöd till enskilda användare med tekniska problem eller liknande.

Förhindra missbruk av tjänsterna

Vi använder den information som rör användarnas aktiviteter och tekniska data för att begränsa olika former av missbruk av våra tjänster och för att förhindra brottsliga aktiviteter. Med missbruk avses bland annat bedrägeri, utskick av skräppost, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton samt övriga aktiviteter som är otillåtna enligt våra regler eller olagliga.

Produktutveckling

Här är syftet med vår behandling av personuppgifter bland annat att ta fram statistik som används för att förbättra och utveckla Byt Bil och förbättra våra produkterbjudanden och tjänster. Det gör vi med hjälp av analyser som antingen utförs av oss på Byt Bil, eller av ett annat företag som vi anlitar. Om personuppgifter lämnas ut till andra företag för analysändamål, kommer detta att bli föremål för ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal. Ett sådant avtal innebär krav på sekretess, att informationen bara får användas för analysen och att informationen ska raderas efter avslutad analys.

5. Delning av information

Information om din användning av våra tjänster kan lämnas ut till andra bolag inom Schibsted-koncernen och bolag som Schibsted har ett direkt eller indirekt ägande i, för att användas för samma ändamål som de ursprungligen samlades in för. Så långt det är möjligt, kommer informationen lämnas ut i anonymiserad form, men för vissa ändamål är det nödvändigt att mottagaren får information som gör det möjligt att identifiera dig.

Vi vill förstås att du som kund ska få en så effektiv annonsering som möjligt med så många potentiella köpare som möjligt, därför kan information som du lämnar till oss komma att delas med samarbetspartners. Detta sker exempelvis om du själv väljer att utnyttja sådana tjänster som erbjuds i samarbete med våra samarbetspartners, eller där vi valt att tillsammans med våra samarbetspartners erbjuda besökarna denna typ av tjänster. Ett exempel på en sådan tjänst kan vara en finansieringslösning för annonserade fordon.

Om man misstänker att det har förekommit en lagöverträdelse i samband med användning av våra tjänster kommer information om din användning på begäran att lämnas ut till myndigheter. Vi kan också, efter en intresseavvägning, välja att lämna ut information till andra om det är nödvändigt för att förhindra brott, eller om informationen är nödvändig för att klargöra specifika tvister om annonsobjekt, jfr. personuppgiftslagen 10 f §.

Vi kommer inte att dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personlig information om dig på annat sätt än vad som anges i denna personuppgiftspolicy – om vi inte är skyldiga att göra det på grund av ett bindande beslut av domstol eller efter att vi först inhämtat ditt samtycke. Detta utesluter inte att vi kan använda ett personuppgiftsbiträde som behandlar personuppgifter på uppdrag av oss i enlighet med avtal. Personuppgiftsbiträden som kan få tillgång till dina personuppgifter i samband med att de tillhandahåller tjänster till oss (exempelvis om vi använder en tredje part för att genomföra betalningstransaktioner eller lagra information på en webbserver) kommer vara underställda sekretess och kommer inte att tillåtas att använda informationen på annat sätt än för att utföra tjänster för oss.

6. Begäran om utdrag eller rättelse och gallring av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig är Byt Bil Nordic AB, org. nr Org nr: 556560-3619, Bolagets säte finns i Stockholm. Genom att skriva till Byt Bil på adressen Byt Bil AB, Sankt Eriksgatan 46 C, 112 34 Stockholm, märkt ”PUL-utdrag” och ange de uppgifter du använt vid registrering eller korrespondens, kan du kostnadsfritt en gång per år, få veta vilka uppgifter Byt Bil har registrerat om dig och hur de används. Du kan när som helst skriftligen begära att uppgifter om dig korrigeras eller raderas om de är felaktiga.

Du kan också skriva till oss om du inte vill att vi använder dina personuppgifter i samband med vår marknadsföring. Uppgifterna kommer i dessa fall att spärras för sådan användning.

Personuppgifter kommer inte att lagras längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen. Du kan även be oss att ta bort information om dig som användare, såvida denna information inte behövs för att tillhandahålla en tjänst som du ändå vill ha tillgång till (t.ex. ett abonnemang) eller det finns lagstadgad skyldighet för oss att lagra information under en viss tid (exempelvis viss information om köp och försäljning av tjänster i enlighet med redovisningslagstiftning). Information som lämnats till Byt Bil i samband med annonsering kommer, oavsett vad som anges ovan, att sparas i syfte att begränsa missbruk av våra tjänster, förhindra brottslig aktivitet och klarlägga tvister om annonsobjekt, till exempel om parterna är oeniga om vilken körsträcka som angavs eller vilken garanti som utlovades i annonsen.

7. Säkerhet

De personuppgifter som samlas in lagras och behandlas på ett tryggt och säkert sätt. Vi har etablerade och dokumenterade rutiner för att säkerhetsställa användarnas integritet, uppgifternas tillgänglighet och konfidentialitet med hänsyn till den aktuella lagstiftningen, främst Personuppgiftslagen.

För att skydda dig mot obehörig åtkomst till ditt användarkonto kan Byt Bil använda externa leverantörer för att identifiera vilken enhet du använder när du loggar in. Genom tjänsterna vi kommer att kunna skicka data till både enheten och identifieringstjänsten för att kunna känna igen dig som användare, samt information om eventuellt missbruk av tjänster via den enheten. Informationen används för att förhindra oönskad aktivitet, och bidrar bland annat till att avslöja att andra försöker att logga in på ditt konto för att skicka bluffannonser. Om Byt Bil identifierar missbruk av tjänsten, kan vi avslöja uppgifter om din enhet och IP-adress med identifieringstjänst för att begränsa att ytterligare missbruk sker med användning av den enheten, men vi kommer inte att dela identifierbara uppgifter eller e-postadresser.

8. Användning av analysverktyg, cookies och annan teknik

Vi arbetar hela tiden med att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats. För att kunna erbjuda bästa möjliga funktionalitet samlar vi in olika typer av information från våra användare. Exempel på sådan information är de sidor som besökts, tid på dygnet besök gjordes och vilken typ av webbläsare som används. Vi använder också olika former av teknik för att känna igen dig som användare och för att analysera data om våra användare. Tekniken används då den är nödvändigt för att tjänsten ska fungera, för att göra det lättare för dig att använda tjänsten, och för att vi ska kunna genomföra analyser som gör det möjligt för oss att ytterligare utveckla våra tjänster i linje med användarnas behov. För närmare information om vilka tekniker vi använder hänvisas till vår cookiepolicy.

9. Ändringar av policyn

Vi kommer att regelbundet uppdatera denna personuppgiftspolicy för att spegla eventuella ändringar i hur vi behandlar personuppgifter. Om väsentliga ändringar genomförs kommer vi att informera dig om dessa.

Senast uppdaterad den 3 september 2015

Har du frågor om denna personuppgiftspolicy, vänligen kontakta oss på kundservice@bytbil.com